Agencje pośrednictwa pracy

Dla agencji pośrednictwa pracy niezmiernie istotna jest prawidłowo zawarta umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Aby wynegocjować i ustalić z Ubezpieczycielem odpowiednie zapisy ofert ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej analizujemy warunki umów zawierane przez agencje ze swoimi Klientami, aby ustalić jaką odpowiedzialność agencja ponosi względem swoich kontrahentów.

Rynek Ubezpieczeniowy nie jest bogaty w oferty dla agencji pośrednictwa pracy z szerokim zakresem ubezpieczenia. Niewielu Ubezpieczycieli jest zainteresowanych złożeniem oferty w tym zakresie.

Polecanym produktem dla agencji pośrednictwa pracy delegującej pracowników za granicę jest oczywiście ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (ubezpieczenia osobowe).