Producenci zniczy, ceramiki, wyrobów z drewna

Ubezpieczenie firm produkcyjnych to przede wszystkim dla nas gruntowana analiza posiadanego majątku, rodzaju maszyn, procesów produkcyjnych, używanych surowców. Posiadając wiedzę o specyfice Klienta służymy wieloletnim doradztwem w zakresie budowy optymalnego programu ubezpieczeniowego oraz przeprowadzeniem skutecznych negocjacji ofert z Ubezpieczycielami.

W przypadku firm produkcyjnych program ochrony ubezpieczeniowej jest dosyć szeroki, opracowując go należy wziąć pod uwagę wiele ryzyk.
W pierwszej kolejności oczywiście należy zadbać o ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw i utraty zysku oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wzbogacone o ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt.
Dodatkowo należy rozważyć całą gamę produktów należących do ubezpieczeń technicznych, należy przeanalizować rodzaj używanych przez Klienta maszyn i urządzeń i dostosować do niego ubezpieczenie dedykowanego właśnie maszynom. Pamiętając o zaletach ubezpieczenia cargo należy rozważyć zasadność zawarcia również tej umowy ubezpieczenia.

Zapewne trzeba również odpowiednio ubezpieczyć flotę pojazdów (AC/OC/NNW/ASS/ ochrony prawnej), często firmy produkcyjne posiadają przedstawicieli handlowych wyposażonych w pojazdy służbowe. W tym przypadku istotny jest dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia Assistance.
Przedsiębiorstwa produkcyjne często zatrudniają dużą grupę pracowników, dla których polecamy ubezpieczenia osobowe.
W szczególności proponujemy tutaj grupowe ubezpieczenia na życie pracowników, Ubezpieczyciele oferują różnorakie ciekawe rozwiązania i świadczenia dodatkowe. Dlatego warto rokrocznie, przy odnowieniach polisy zapoznać się z ofertami konkurencji.

Często nasi Klienci – producenci – ze względu na rodzaj używanych do produkcji surowców, materiałów zaliczani są do tzw. trudnych branż. Doskonałym przykładem są producenci zniczy lub producenci wyrobów z drewna. Przed przedstawieniem oferty Ubezpieczyciele poddają szczegółowej analizie ryzyko wystąpienia szkody w takim zakładzie. Obsługując Klientów z trudnych branż od wielu lat służymy poradą w jaki sposób odpowiednio przygotować się do pozytywnej oceny ryzyka przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela. Co ma ogromny wpływ na szansę i warunki uzyskiwanych ofert ubezpieczenia.