Właściciele i najemcy magazynów oraz budynków biurowo-usługowych

Rozpoczynając współpracę z Klientem z tej branży gruntowanej analizie poddajemy sposób organizacji świadczonych usług magazynowych lub wynajmu powierzchni, rozpoznajemy jaki rodzaj produktów jest magazynowany i z jakim ryzykiem wystąpienia szkody się to wiąże. Dodatkowo analizujemy stosowane umowy najmu, aby wiedzieć jakie nakładają one wymogi w zakresie umów ubezpieczenia najemców.

Z naszych usług korzysta szerokie grono zarówno właścicieli magazynów i budynków biurowo-usługowych jak i firm najmujących powierzchnie magazynowe.

Dla właścicieli magazynów kluczowe jest ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw oraz ubezpieczenie utraty zysku lub ubezpieczenie utraconych wpływów z czynszu.

Powinno być ono wzbogacone o szereg dodatkowych klauzul dostosowanych do specyfiki wykorzystania danych obiektów.

Dodatkowo oczywiście należy pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia w tym ubezpieczeniu powinna być stosowanie dostosowana do wielkości obiektów, wartości przyjmowanego do magazynowania mienia, w szczególności jeśli właściciel magazynu przyjmuje towar na przechowanie.

W dbałości o interes naszych Klientów - dla właścicieli i wynajmujących powierzchnie magazynowe opracowujemy również zapisy dotyczące wymogów w zakresie warunków umów ubezpieczenia przyszłych najemców.

Najemcy powierzchni magazynowej często wymóg ubezpieczenia mają zapisany w umowach najmu, w których wynajmujący zobowiązuje najemcę do samodzielnego ubezpieczenia swojego mienia oraz dodatkowo do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z wysoką sumą gwarancyjną dla klauzuli szkód wyrządzonych w najmowanym obiekcie. Często suma ubezpieczenia uzależniona jest od rodzaju mienia składowanego przez najemcę.

Obsługując Klienta z tej branży szczegółowo analizujemy wymagania wynajmującego powierzchnię, aby zapisy przyszłych polis były do nich dostosowane.