Ubezpieczamy duże, średnie i również mniejsze przedsiębiorstwa - OC, OCP, OCS, majątek, BI, CAR, D&O, flota

 

W ramach grupy CLIFF oferujemy również ubezpieczenia dla osób fizycznych - domy, mieszkania, pojazdy, życie

 

Współpracujemy ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń na rynku

 

Zbieramy i porównanujemy oferty różnych zakładów ubezpieczeń 

 

Zawsze negocjujemy wysokość składki i warunki jakościowe

 

Skutecznie dochodzimy odszkodowań od zakładów ubezpieczeń - szkody osobowe i majątkowe

 

"Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę."
Gucci

Jakie korzyści Klient uzyskuje dzięki współpracy z naszą kancelarią?

Klienci osiągają następujące wymierne korzyści dzięki świadczonej przez nas kompleksowej obsłudze brokerskiej:

 1. serwis brokerski świadczony w oparciu o wypracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia standardy obsługi,
 2. dostęp do fachowej wiedzy z zakresu ubezpieczeń, w tym prawa ubezpieczeniowego - zarówno teoretycznej jak i praktycznej,
 3. kompleksowy serwis dotyczący zarówno zawarcia każdej umów ubezpieczenia (świadczymy doradztwo w zakresie każdego rodzaju ubezpieczenia), jak i likwidacji każdej szkody z zawartych umów ubezpieczenia za naszym pośrednictwem,
 4. poradę i aktywną pomoc przy każdej szkodzie, w tym w zakresie działań prewencyjnych, sposobu zachowania w momencie powstania szkody oraz podejmowania dalszych działań doprowadzających do pozytywnego zakończenia procesu likwidacji,
 5. dostęp do pełnomocnika, który będzie za wszelką cenę dążył do pozytywnego zamknięcia procesu likwidacji szkód na drodze pozasądowej,
 6. raport z oceny ryzyka prowadzonego przedsiębiorstwa, uwzględniający między innymi audyt dotychczas posiadanych zapisów polis ubezpieczeniowych,
 1. warunki programu ochrony ubezpieczeniowej dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności, w tym analizę prawną odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością oraz dostosowany do tego zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 2. coroczny raport z zebranych od ubezpieczycieli ofert, który uwzględnia przeprowadzone przez kancelarię negocjacje warunków cenowych i jakościowych. Raport uwzględnia rekomendację najlepszej oferty ubezpieczenia,
 3. coroczny audyt dynamicznie zmieniającego się rynku ubezpieczeniowego,
 4. dostęp do aktualnych ofert i nowych rozwiązań ubezpieczeniowych, jakie pojawiają się na rynku,
 5. oszczędności związane ze zminimalizowaniem czasu i wydatków na obsługę administracyjną związaną z ubezpieczeniami i szkodami,
 6. przewagę konkurencyjną w swojej branży dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom w zakresie umów ubezpieczenia, likwidacji szkód i doradztwie „okołoubezpieczeniowym”.