Pomoc przy likwidacji szkód

Nasza rola w procesie likwidacji szkód

Zmaterializowaniem się usługi ubezpieczeniowej jest fakt wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Niejednokrotnie jest to skomplikowany i długotrwały proces. Często wymaga on specjalistycznej wiedzy. W imieniu Naszych Klientów aktywnie uczestniczymy w rozmowach z Ubezpieczycielami tak, aby sprawnie doprowadzić do likwidacji szkód z zawieranych za naszym pośrednictwem umów ubezpieczenia. Bierzemy udział w każdym procesie likwidacji szkody, od jej zgłoszenia do Ubezpieczyciela, po doradztwo przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do jej likwidacji. Sporządzamy również odwołania od ewentualnej odmowy Ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania.

 

w wyniku zatrzaśnięcia się dziecka w łazience wynajmowanego apartamentu w godzinach nocnych doszło do uszkodzenia drzwi i futryny. Niestety nie było innej możliwości aniżeli częściowe wyłamanie drzwi celem ich otwarcia i ratowania dziecka. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela mienia i czekamy na oględziny przedmiotu szkody

 

w wyniku pożaru naczepy doszło do pożaru sześciu nowych pojazdów wiezionych przez przewoźnika do dilera. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie 360 000 złotych z polisy ubezpieczenia OCP

 

w wyniku kradzieży z włamaniem do apartamentu skradzione zostały obrazy, rolety ścienne. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie polisy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem za skradzione obrazy, odmówił wypłaty odszkodowania za rolety ścienne. W chwili obecnej jesteśmy na etapie pisania odwołania od częściowej decyzji odmowy wypłaty odszkodowania