Ubezpieczamy duże, średnie i również mniejsze przedsiębiorstwa - OC, OCP, OCS, majątek, BI, CAR, D&O, flota

 

W ramach grupy CLIFF oferujemy również ubezpieczenia dla osób fizycznych - domy, mieszkania, pojazdy, życie

 

Współpracujemy ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń na rynku

 

Zbieramy i porównanujemy oferty różnych zakładów ubezpieczeń 

 

Zawsze negocjujemy wysokość składki i warunki jakościowe

 

Skutecznie dochodzimy odszkodowań od zakładów ubezpieczeń - szkody osobowe i majątkowe

 

"Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę."
Gucci

Usługa brokerska

Kancelaria brokerska CLIFF świadczy usługę brokerską w oparciu o otrzymane od Zleceniodawcy pełnomocnictwo. Na jego podstawie reprezentuje interes Klienta przed zakładami ubezpieczeń.

Poprzez zapewnienie Klientom szeregu dodatkowych czynności chcemy, aby Klient nie tylko utożsamiał Kancelarię z określoną ofertą czy polisą ubezpieczeniową, ale również kojarzył z zaufanym doradcą oraz „adwokatem” ubezpieczeniowym.

Usługę brokerską realizujemy niezależnie od rodzaju ubezpieczenia (odpowiedzialności cywilnej ogólnej (OC), odpowiedzialności członków władz (D&O), transportowego (OCP, OCS), komunikacyjnego (OC p.p.m/AC/ASS/NNW), czy innego majątkowego oraz branży i specyfiki Klienta.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze Klientów z różnych branż, zarówno usługowych jak i produkcyjnych, do których należą m.in. centra handlowe, producenci kostki brukowej, zniczy, dealerzy samochodowi, deweloperzy, podmioty z branży IT, przewoźnicy i spedytorzy, projektanci, firmy budowlane czy inne podmioty posiadające majątki również o dużej wartości.

Świadczony przez nas serwis brokerski dzielimy na trzy główne obszary w obrębie, których wykonujemy określone czynności.

 1. pośrednictwo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia
 2. bieżąca administracja umową ubezpieczenia
 3. obsługa szkodowa umów ubezpieczenia

Na etapie wykonywania każdej czynności brokerskiej zawsze służymy doradztwem i fachową poradą.

Pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia

 1. analizujemy ryzyko Klienta,
 2. rozpoznajemy z należytą starannością zapotrzebowanie Zleceniodawcy na ochronę ubezpieczeniową z uwzględnieniem specyficznych dla niego potrzeb i uwarunkowań,
 3. tworzymy program ochrony ubezpieczeniowej,
 4. wysyłamy do ubezpieczycieli zapytanie ofertowe z prośbą o przedstawienie oferty,
 5. zbieramy oferty ubezpieczenia i przeprowadzamy negocjacje z zakładami ubezpieczeń,
 1. porównujemy oferty towarzystw ubezpieczeniowych oraz sporządzamy rekomendację najlepszej z nich,
 2. w przypadku brokera pełnomocnika (zależne od rodzaju udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta) – wybieramy najlepszą ofertę i zawieramy umowę ubezpieczania,
 3. w przypadku brokera pośrednika (zależne od rodzaju udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta) – dostarczamy zleceniodawcy sprawdzone dokumenty ubezpieczenia potwierdzające ochronę ubezpieczeniową przez wybrany przez Klienta zakład ubezpieczeń,
 4. przeprowadzamy instruktaż pracowników z zapisów poszczególnych warunków umów ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków ubezpieczającego.

Bieżąca administracja umową ubezpieczenia

 1. prowadzimy nadzór nad zawartymi umowami ubezpieczenia, wraz z ich dostosowaniem do zmieniającej się sytuacji w zakresie ryzyka,
 2. czuwamy nad wznowieniami umów ubezpieczenia, w tym jednostkowych pojazdów,
 3. sprawdzamy poprawność otrzymanych od ubezpieczyciela dokumentów ubezpieczenia i przekazujemy je Klientom,
 4. wypowiadamy umowy ubezpieczenia,
 5. czuwamy nad zwrotami składek.

Obsługa szkodowa umów ubezpieczenia

 1. zgłaszamy szkody i roszczenia do ubezpieczycieli oraz czuwamy nad sprawnym przeprowadzeniem oględzin,
 2. pomagamy w gromadzeniu dokumentacji i doradzamy jak udokumentować szkodę,
 3. monitorujemy przebieg procedury likwidacji, mając na celu terminowość zamknięcia sprawy wypłatą odszkodowania,
 4. udzielamy pomocy oraz wyjaśnień na każdym etapie likwidacji szkody,
 5. sporządzamy odwołania od decyzji odmownych wypłaty odszkodowania do zakładów ubezpieczeń w sprawach szkód i roszczeń z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem lub przez brokera,
 6. skutecznie dochodzimy roszczeń i odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu szkód majątkowych, osobowych, komunikacyjnych i innych.