Ubezpieczenie agencji pracy

Ubezpieczenie OC agencji pośrednictwa pracy

Dla agencji pośrednictwa pracy niezmiernie istotna jest prawidłowo zawarta umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ma ona na celu ochronę ubezpieczeniową agencji przed roszczeniami przede wszystkimi kierowanymi ze strony swoich zleceniodawców, firm dla których agencja pozyskuje, deleguje pracowników.

Aby wynegocjować i ustalić z Ubezpieczycielem odpowiednie zapisy ofert na ubezpieczenie agencji pracy analizujemy warunki umów zawierane przez agencje ze swoimi Klientami. Pozwala nam to ustalić jaką odpowiedzialność agencja ponosi względem swoich kontrahentów i na tej podstawie przygotowujemy zakres ubezpieczenia jaki powinna posiadać polisa ubezpieczenia OC agencji pracy pośrednictwa pracy. Podczas konstrukcji zakresu ubezpieczenia agencji pracy bierzemy m.in. pod uwagę rodzaj obsługiwanych przez daną agencję branż, rodzaj wykonywanej pracy przez delegowanych pracowników, fakt powierzania pracownikom mienia osób trzecich, formę ich zatrudnienia oraz pod czyim nadzorem/ kierownictwem wykonują pracę.

Wszystkie omawiane powyżej kwestie mają bardzo duży wpływ na opracowywany przez nas zakres polisy, w której włączamy (w przypadku takiej konieczności) klauzulę OC w mieniu powierzonym lub klauzulę OC pracodawcy.

Jeszcze kilka lat temu rynek ubezpieczeniowy nie był bogaty w oferty na ubezpieczenie agencji pracy z szerokim zakresem ubezpieczenia. Niewielu Ubezpieczycieli było zainteresowanych złożeniem oferty w zakresie ubezpieczenia OC agencji pośrednictwa pracy. Ubezpieczyciele obawiali się dużej szkodowości z polis.

Zauważamy jednak, iż coraz chętniej Ubezpieczyciele przedstawiają oferty dla tej branży, co wpływa na to, iż uzyskiwane przez nas oferty są bardzo ciekawe jakościowo jak i cenowo.

Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu nawiązania współpracy oraz uzyskania od nas ofert na ubezpieczenie agencji pracy.

Nadmieniamy, iż polecanym produktem dla agencji pośrednictwa pracy delegującej pracowników za granicę jest oczywiście ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (ubezpieczenia osobowe). Ubezpieczenia te zapewniają dodatkową opiekę zdrowotną, uzupełniając tą potwierdzoną kartę EKUZ – publiczną opiekę zdrowotną.