Ubezpieczenie firmy produkcyjnej, ubezpieczenie hali produkcyjnej

Firmy produkcyjne, w tym zniczy, ceramiki, wyrobów z drewna, innych produktów

Ubezpieczenie firm produkcyjnych to przede wszystkim dla nas gruntowana analiza posiadanego majątku, rodzaju maszyn, procesów produkcyjnych, używanych surowców. Posiadając wiedzę o specyfice Klienta służymy wieloletnim doradztwem w zakresie budowy optymalnego programu ubezpieczeniowego oraz przeprowadzeniem skutecznych negocjacji ofert z Ubezpieczycielami.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem celem uzyskania porównania ofert ubezpieczenia różnych Ubezpieczyciel oraz poznania ceny za ubezpieczenie majątku firmy.

Ubezpieczenie firmy produkcyjnej

W przypadku firm produkcyjnych program ochrony ubezpieczeniowej jest dosyć szeroki, opracowując go należy wziąć pod uwagę wiele ryzyk.
W pierwszej kolejności oczywiście należy zadbać o ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw i utraty zysku

Zakres ubezpieczenia powinien przede wszystkim uwzględniać ubezpieczenie od pożaru, wybuchu, deszczu nawalnego, huraganu. Te zdarzenia bowiem mogą skutkować największymi szkodami w majątku. Dodatkowo powinien być wzbogacony o szereg warunków dodatkowych i klauzul, które gwarantują wypłatę odszkodowania z tytułu również poniesionych kosztów przy naprawie szkody, takich jak: koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty utylizacji, ratowania mienia. Ubezpieczenie mienia powinno być uzupełnione ubezpieczeniem od utraty zysku w następstwie powstałej szkody w majątku firmy.

Ubezpieczenie hali produkcyjnej

Do grupy ubezpieczanego majątku w ramach ubezpieczenia firmy produkcyjnej należą budynki, budowle, maszyny, urządzenia, środki obrotowe, mienie osób trzecich. Bardzo istotnym z punktu widzenia oceny ryzyka i warunków na jakie zostają przedstawiane oferty przez Ubezpieczycieli jest konstrukcja ścian i dachów budynków czy hal produkcyjnych. Bardzo ważne są zastosowane w nich zabezpieczenia przeciwpożarowe. Najlepiej oceniane są budynki o konstrukcji murowanej. Posiadając duże doświadczenie w ubezpieczeniu hal o różnej konstrukcji ustalamy z Ubezpieczycielami również oferty na ubezpieczenie hal z płyty warstwowej.

 

 

Ubezpieczenie maszyn, ubezpieczenie ładunku

Konstruując ochronę ubezpieczeniową dla firmy produkcyjnej należy również rozważyć całą gamę produktów należących do ubezpieczeń technicznych, należy przeanalizować rodzaj używanych przez Klienta maszyn i urządzeń i dostosować do niego ubezpieczenie dedykowanego właśnie maszynom. Pamiętając o zaletach ubezpieczenia cargo należy rozważyć zasadność zawarcia również tej umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC działalności

Bardzo istotnym elementem programu ubezpieczenia firmy produkcyjnej jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wzbogacone o ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt. Dla każdej firmy należy indywidualnie dopasować klauzule dodatkowe do tego ubezpieczenia, np. klauzulę OC pracodawcy, klauzule OC za szkody w środowisku czy klauzulę OC naje,cy.

Ubezpieczenie floty pojazdów

Zapewne trzeba również odpowiednio ubezpieczyć flotę pojazdów (AC/OC/NNW/ASS/ ochrony prawnej), często firmy produkcyjne posiadają przedstawicieli handlowych wyposażonych w pojazdy służbowe. W tym przypadku istotny jest dobór odpowiedniego zakresu ubezpieczenia Assistance.

Ubezpieczenia osobowe

Przedsiębiorstwa produkcyjne często zatrudniają dużą grupę pracowników, dla których polecamy ubezpieczenia osobowe.
W szczególności proponujemy tutaj grupowe ubezpieczenia na życie pracowników, Ubezpieczyciele oferują różnorakie ciekawe rozwiązania i świadczenia dodatkowe. Dlatego warto rokrocznie, przy odnowieniach polisy zapoznać się z ofertami konkurencji.

Często nasi Klienci – producenci – ze względu na rodzaj używanych do produkcji surowców, materiałów zaliczani są do tzw. trudnych branż. Doskonałym przykładem są producenci zniczy lub producenci wyrobów z drewna. Przed przedstawieniem oferty Ubezpieczyciele poddają szczegółowej analizie ryzyko wystąpienia szkody w takim zakładzie. Obsługując Klientów z trudnych branż od wielu lat służymy poradą w jaki sposób odpowiednio przygotować się do pozytywnej oceny ryzyka przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela. Co ma ogromny wpływ na szansę i warunki uzyskiwanych ofert ubezpieczenia.