Dochodzenie odszkodowań, Pomoc przy uzyskaniu odszkodowania

Nasza rola w procesie likwidacji szkód

Zmaterializowaniem się usługi ubezpieczeniowej jest fakt wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Niejednokrotnie jest to skomplikowany i długotrwały proces. Często wymaga on specjalistycznej wiedzy. W imieniu Naszych Klientów aktywnie uczestniczymy w rozmowach z Ubezpieczycielami tak, aby sprawnie doprowadzić do likwidacji szkód z zawieranych za naszym pośrednictwem umów ubezpieczenia. Bierzemy udział w każdym procesie likwidacji szkody, od jej zgłoszenia do Ubezpieczyciela, po doradztwo przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do jej likwidacji. Sporządzamy również odwołania od ewentualnej odmowy Ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania.

 

 

Pomoc przy likwidacji szkód

 

w wyniku zatrzaśnięcia się dziecka w łazience wynajmowanego apartamentu w godzinach nocnych doszło do uszkodzenia drzwi i futryny. Niestety nie było innej możliwości aniżeli częściowe wyłamanie drzwi celem ich otwarcia i ratowania dziecka. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela mienia i czekamy na oględziny przedmiotu szkody. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie za szkodę pokrywające koszty naprawy drzwi i zabezpieczeń

 

w wyniku wyłączenia prądu i braku zasilania przestała działać klimatyzacja w serwerowni. Przegrzaniu i uszkodzeniu uległy dyski twarde oraz zapisane na nich dane. Klient w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego posiadał ubezpieczone dane i nośniki danych. Ubezpieczyciel po przeprowadzonej likwidacji szkody uznał swoją odpowiedzialność, wypłacił koszty odtworzenia dysków. Ubezpieczyciel nie uznał kosztów odzyskania danych. Klient odzyskał dane zlecając tą czynność firmie informatycznej, która przy użyciu specjalistycznych systemów odzyskała dane. Zakład ubezpieczeń wskazał, iż zgodnie z treścią OWU pokrywa tylko koszty ręcznego odtworzenia danych. Uznaliśmy to za absurd, bowiem koszt ręcznego odtworzenia danych znacznie by przewyższył koszt odzyskania danych przy użyciu systemów informatycznych. Wystąpiliśmy do zakładu ubezpieczeń z odwołaniem przekazując stosowne argumenty za wypłatą odszkodowania zgodnie z roszczeniem Klienta. Czekamy na decyzję

 

w wyniku pożaru naczepy doszło do pożaru sześciu nowych pojazdów wiezionych przez przewoźnika do dilera. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie 360 000 złotych z polisy ubezpieczenia OCP

 

w wyniku gwałtownego hamowania przesunęły się palety ze zniczami. Towar uległ uszkodzeniu podczas transportu. Odbiorca odmówił odebrania towaru załadowanego na całym pojeździe. Towar wrócił do Polski celem przesortowania, przeładowania i uzupełnienia towaru. Szkoda została zgłoszona z polisy cargo.

 

w wyniku kradzieży z włamaniem do apartamentu skradzione zostały obrazy, rolety ścienne. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie polisy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem za skradzione obrazy, odmówił wypłaty odszkodowania za rolety ścienne. W chwili obecnej jesteśmy na etapie pisania odwołania od częściowej decyzji odmowy wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel uznał nasze odwołanie, Klient uzyskał pełne odszkodowanie pokrywajace wszelkie koszty naprawy szkody.

 

Klient zgłosił nam kradzież nakładanych najazdów na naczepie. Do kradzieży doszło podczas postoju naczepy na parkingu niestrzeżonym. Najazdy zostały zgłoszone do ubezpieczenia auto casco naczepy wraz z naczepę jako wyposażenie dodatkowe. Na podstawie dokumentacji zdjęciowej Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni wypłacił Klientowi odszkodowanie pokrywające koszty zakupu nowych najazdów.