Pomoc przy uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela

Nasza rola w procesie likwidacji szkód

Zmaterializowaniem się usługi ubezpieczeniowej jest fakt wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Niejednokrotnie jest to skomplikowany i długotrwały proces. Często wymaga on specjalistycznej wiedzy. W imieniu Naszych Klientów aktywnie uczestniczymy w rozmowach z Ubezpieczycielami tak, aby sprawnie doprowadzić do likwidacji szkód z zawieranych za naszym pośrednictwem umów ubezpieczenia. Bierzemy udział w każdym procesie likwidacji szkody, od jej zgłoszenia do Ubezpieczyciela, po doradztwo przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do jej likwidacji. Sporządzamy również odwołania od ewentualnej odmowy Ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania.

Pomoc przy likwidacji szkód

 

w wyniku zatrzaśnięcia się dziecka w łazience wynajmowanego apartamentu w godzinach nocnych doszło do uszkodzenia drzwi i futryny. Niestety nie było innej możliwości aniżeli częściowe wyłamanie drzwi celem ich otwarcia i ratowania dziecka. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela mienia i czekamy na oględziny przedmiotu szkody

 

w wyniku pożaru naczepy doszło do pożaru sześciu nowych pojazdów wiezionych przez przewoźnika do dilera. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w kwocie 360 000 złotych z polisy ubezpieczenia OCP

 

w wyniku kradzieży z włamaniem do apartamentu skradzione zostały obrazy, rolety ścienne. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie polisy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem za skradzione obrazy, odmówił wypłaty odszkodowania za rolety ścienne. W chwili obecnej jesteśmy na etapie pisania odwołania od częściowej decyzji odmowy wypłaty odszkodowania