O nas

Kancelaria została założona przez Katarzynę Perczak, wieloletniego praktyka rynku ubezpieczeniowego i prężnie rozwija się od roku 2016, sukcesywnie powiększając swój portfel Klientów z różnych branż. Podczas obsługi Klientów kładzie duży nacisk na kreatywne rozwiązania, nieustająco podnosi jakość świadczonych usług wprowadzając do swojej oferty nowe rozwiązania, które coraz lepiej zaspakajają potrzeby Klientów.

Katarzyna Perczak pracę zawodową związaną z ubezpieczeniami rozpoczęła w jednym z najstarszych biur brokerskich w Polsce. Tam uczyła się pracy brokera ubezpieczeniowego od współtwórców wolnego rynku ubezpieczeń w Polsce. Jednocześnie poszerzała i przekazywała dalej swoją wiedzę teoretyczną studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i innym uczestnikom rynku prowadząc różnorakie szkolenia dla podmiotów gospodarczych. Podczas wieloletniej (ponad 15-letniej) obecności na rynku brokerskim miała możliwość obsługi brokerskiej Klientów z różnych branż i o różnej wielkości. Zawsze uczestniczyła nie tylko w zawieraniu umów ubezpieczenia swoich Klientów, ale również likwidacji szkód z zawartych umów, nieustannie obserwując potrzeby Zleceniodawców, poszerzając i udoskonalając świadczony serwis brokerski.

Kancelaria za swoje działania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną w wysokości 1 875 927,00 EUR).