Usługi ubezpieczeniowe, ubezpieczenia

Nasza rola – pośrednictwo w zawarciu umowy ubezpieczenia

Pełniąc rolę pełnomocnika Klienta mamy dostęp do ofert wszystkich Ubezpieczycieli na polskim rynku, dodatkowo współpracujemy również z przedstawicielami rynku Lloyd's w Londynie. W oparciu o wieloletnie doświadczenie uczestniczymy w zawieraniu różnego rodzaju umów ubezpieczenia Klientów. Zawarcie umowy ubezpieczenia poprzedzamy analizą potrzeb Klienta i wynegocjowaniem najkorzystniejszej dla Klienta oferty z zakładami ubezpieczeń.

W oparciu o wieloletnie doświadczenie pośredniczymy w zawieraniu umów ubezpieczenia również w oparciu o prawo zamówień publicznych.