Ubezpieczenie OCS, ubezpieczenie OC przewoźnika umownego, ubezpieczenie OCP

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP)
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika (OCZ)
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS)
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika umownego (OC przewoźnika umownego)

Często dopiero w momencie szkody zaczynamy analizować dokładnie zapisy umowy ubezpieczenia, niestety w niektórych sytuacjach jest to już za późno. Brak ujęcia wszystkich istotnych postanowień może skutkować odmową wypłaty odszkodowania. Aby zapobiec takiej sytuacji rekomendujemy dokładne przyjrzenie się warunkom umowy OCP, OCS lub OC przewoźnika umownego przed jej podpisaniem.  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług doradztwa i negocjacji umów z Ubezpieczycielami.

Działając jako niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy, mamy dostęp do szerokiej gamy ofert Ubezpieczycieli. Posiadając ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży przewozowej dokładnie znamy specyfikę oferowanych produktów przez zakłady ubezpieczeń. Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę ubezpieczeniową, od zbadania potrzeb do ustalenia i wynegocjowania odpowiednich dla danego Klienta warunków ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia Klient uzyskuje od nas raport z zebranych ofert wraz z rekomendacją najlepszej z nich. Po zawarciu umowy ubezpieczenia aktywnie pomagamy Klientom i przeprowadzamy ich przez cały proces likwidacji szkód.

Ubezpieczenie OCP

Niektóre rodzaje umów ubezpieczenia OC przewidziane są dla określonej grupy przedsiębiorców, jakich jak np. przewoźnicy. Dla nich dedykowanym produktem jest polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (ubezpieczenie OCP), która pokrywa szkody w przewożonym ładunku. Zakres tej polisy należy dostosować do specyfiki prowadzonej działalności przez danego przewoźnika, należy wziąć pod uwagę jakie towary wozi, jaki jest zakres terytorialny przewozów, czy posługuje się podwykonawcami oraz jaką wielkość floty posiada. Ubezpieczenie OCP oprócz szkód w towarze może zawierać szereg klauzul dodatkowych pokrywających dodatkowe koszty takie jak koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie czy koszty utylizacji mienia.

Ubezpieczenie OCP dla busów

W ostatnim czasie bardzo popularne stały się również przewozy towarów przy użyciu pojazdów ciężarowych pon. 3, 5 tony tzw. busów. Pomimo tego, iż firmy te nie mają wymogu posiadania licencji transportowej ponoszą one również odpowiedzialność za przewożony towar jak przewoźik i również powinny mieć polisę OCP. Zapisy umów ubezpieczenia OCP dla tych firm są nieco inne niż dla posiadaczy floty ciężkiej i należy je indywidualnie uzgodnić z Ubezpieczycielem.

Ubezpieczenie OCS

Dla firm spedycyjnych zajmujących się organizowaniem przemieszczania towaru na trasie od dostawcy od odbiorcy przeznaczona jest polisa odpowiedzialności cywilnej spedytora. Firma taka przygotowuje m.in. ładunek do przewozu oraz niezbędne dokumenty transportowe, ubezpiecza ładunek, często zajmuje się jego pakowaniem, magazynowaniem oraz załatwia formalności celne. Zakres czynności spedycyjnych jest znacznie szerszy aniżeli ten stricte związany z przewozem rzeczy czy pośrednictwem przy przewozie towaru. Firma spedycyjna wykonuje czynności spedycyjne na bazie zlecenia spedycyjnego. Umowa spedycji jest regulowana w kodeksie cywilnym. W kodeksie cywilnym uregulowana jest również odpowiedzialność cywilna spedytora. Dla tego typu firmy odpowiednia jest polisa OCS.

Natomiast dla firmy zajmującej się stricte pośrednictwem przy przewozie ubezpieczenie OCS może okazać się niewystarczające. Niestety w momencie gdy taka firma przyjmuje zlecenie transportowe, a nie posiada swojej floty pojazdów polisa OCS to za mało.

Nie gwarantuje ona wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia ładunku zleconego do przewozu. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania a firma spedycyjna w skrajnej sytuacji musi ponieść samodzielnie koszty naprawy szkody.

To właśnie w zależności od rodzaju zlecenia, czy jest to zlecenie spedycyjne czy przewozowe oraz od zakresu zleconych czynności należy odpowiedni dobór produktu – ubezpieczenie OC przewoźnika lub ubezpieczenie OCS. W niektórych sytuacjach podmiot powinien wykupić obydwie polisy.

OC przewoźnika umownego

Celem ubezpieczenia OC przewoźnika umownego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową spedytora występującego w roli przewoźnika. Wynika to przede wszystkim z tego, że odpowiedzialność przewoźnika umownego jest inna niż spedytora. Zlecenie przewozowe jest regulowane zapisami prawa przewozowego oraz konwencji CMR.

Należy wskazać, iż zapisy warunków polisy OC przewoźnika umownego są różne i należy je indywidualnie dodatkowo dostosować do potrzeb danego spedytora – przewoźnika umownego. Dlatego też przy jej zawieraniu bardzo ważne jest odpowiednie doradztwo pośrednika ubezpieczeniowego. Ubezpieczenie OC przewoźnika umownego powinno przede wszystkim obejmować ochroną ubezpieczeniową szkody w ładunku przewożonym przez podwykonawców przewoźnika umownego, dodatkowo powinno zostać indywidualnie dostosowane do potrzeb danego przewoźnika umownego, do rodzaju przewożonych ładunków czy krajów przewozu.

O tych i innych niuansach przy zawieraniu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinien właśnie pamiętać broker ubezpieczeniowy, jego rolą jest dopasowanie odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia do specyfiki danego Klienta.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, przygotujemy dla Państwa ofertę ubezpieczenia. Poznaj z nami cenę za ubezpieczenie OCP, OCS, OC przewoźnika umownego