Przewoźnicy i spedytorzy

Branża przewozowa to ogromna część naszej gospodarki. Jest to branża wymagająca i bardzo dynamiczna. Na bieżąco należy śledzić zachodzące w niej zmiany i dostosowywać do tego zapisy umów ubezpieczenia. W tej branży bardzo istotna jest również sprawna pomoc przy likwidacji szkód zarówno komunikacyjnych jak i szkód w ładunkach. W naszym portfelu znajdują się zarówno mniejsi jak i bardzo duzi przewoźnicy z liczną flotą pojazdów. Dysponujemy ponad 10 letnim doświadczeniem w obsłudze Klientów z tej branży.

Dla branży przewozowej Ubezpieczyciele przewidują specjalnie dedykowane produkty takie jak ubezpieczenia z grupy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej: OCP, OCS, OCZ.

W przypadku droższych ładunków lub bardzo wrażliwych polecanym uzupełnieniem do polisy OCP jest polisa ubezpieczenia cargo, czyli ubezpieczenie samego ładunku, a nie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.
Oczywiście dla tej branży niezmiernie istotne są ubezpieczenia komunikacyjne, tj. ubezpieczenia floty pojazdów, w tym AC/OC/NNW/ASS/ ochrony prawnej. Ze względu na fakt, iż właśnie flota pojazdów jest kluczowym narzędziem pracy u przewoźników ta grupa ubezpieczeń odgrywa kluczowe znaczenie. Warto, aby zapisy umowy flotowej nie tylko gwarantowały odpowiednio wynegocjowane warunki cenowe, ale również ułatwiały bieżącą obsługę polisową i szkodową.

Istotnym w tej branży jest czynnik ludzki, czyli kierowcy lub marynarze (przewoźnicy śródlądowi) oraz zabezpieczenie ich zdrowia i życia podczas wykonywanych obowiązków służbowych, w szczególności za granicą. Dla tej grupy branża ubezpieczeniowa posiada dedykowany produkt tj. ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą. Dla kierowców wykonujących przewozy tylko po terenie RP polecamy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z wysokimi sumami ubezpieczenia na szkody powstałe wskutek wypadku komunikacyjnego.

W naszej ofercie posiadamy również specjalne ubezpieczenie osobowe dla marynarzy.
Niektóre firmy przewozowe posiadają swoje centra logistyczne z zapleczem magazynowym, dla którego należy zadbać o odpowiednią polisę ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa, a dla takiej firmy również polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Dla firm zajmującej się pośrednictwem przy przewozie rzeczy przeznaczona jest polisa odpowiedzialności cywilnej spedytora, często wzbogacana o klauzulę przewoźnika umownego. Analiza specyfiki danej firmy spedycyjnej oraz stosowanych przez nią zleceń pozwala nam określić czy takie rozszerzenie jest konieczne.

Naszą rolą jest analiza stosowanych zleceń i rozwiązań przez danego Klienta i dostosowanie do tego zapisów polisy.
Dla Klientów z tej branży opracowujemy, negocjujemy i wdrażamy dedykowane programy dla podwykonawców oferując polisy ubezpieczenia OCP.