Bieżąca administracja umową ubezpieczenia

Po zawarciu przez Klienta umów ubezpieczenia cały czas jesteśmy obecni i prowadzimy szereg spraw, które odciążają Klienta od samodzielnego administrowania polisami. Do takich czynności należą:

  • prowadzimy nadzór nad zawartymi umowami ubezpieczenia, wraz z ich dostosowaniem do zmieniającej się sytuacji w zakresie ryzyka,
  • czuwamy nad wznowieniami umów ubezpieczenia, w tym jednostkowych pojazdów,
  • sprawdzamy poprawność otrzymanych od ubezpieczyciela dokumentów ubezpieczenia i przekazujemy je Klientom,
  • wypowiadamy umowy ubezpieczenia,
  • czuwamy nad zwrotami składek.