Obsługa szkodowa umów ubezpieczenia

Finalnym elementem naszej współpracy z Klientem jest aktywne wsparcie podczas likwidacji szkód, uczestniczymy w każdym etapie tego procesu poprzez wykonywanie poniższych czynności:

  • zgłaszamy szkody i roszczenia do ubezpieczycieli oraz czuwamy nad sprawnym przeprowadzeniem oględzin,
  • pomagamy w gromadzeniu dokumentacji i doradzamy jak udokumentować szkodę,
  • monitorujemy przebieg procedury likwidacji, mając na celu terminowość zamknięcia sprawy wypłatą odszkodowania,
  • udzielamy pomocy oraz wyjaśnień na każdym etapie likwidacji szkody,
  • sporządzamy odwołania od decyzji odmownych wypłaty odszkodowania do zakładów ubezpieczeń w sprawach szkód i roszczeń z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem lub przez brokera,
  • skutecznie dochodzimy roszczeń i odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu szkód majątkowych, osobowych, komunikacyjnych i innych.