Pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia

Jednym z kluczowych elementów świadczonej przez nas usługi jest doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Naszego Klienta z zakładem ubezpieczeń. Fakt ten poprzedza gro wykonywanych przez nas czynności, na które składają się:

  • analiza ryzyka Klienta,
  • rozpoznanie z należytą starannością zapotrzebowania Zleceniodawcy na ochronę ubezpieczeniową z uwzględnieniem specyficznych dla niego potrzeb i uwarunkowań,
  • tworzenie programu ochrony ubezpieczeniowej,
  • wysyłanie do ubezpieczycieli zapytanie ofertowe z prośbą o przedstawienie oferty,
  • zebranie oferty ubezpieczenia i przeprowadzanie negocjacji z zakładami ubezpieczeń,
  • porównanie oferty towarzystw ubezpieczeniowych oraz sporządzanie rekomendacji najlepszej z nich,
  • w przypadku brokera pełnomocnika (zależne od rodzaju udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta) – wybieramy najlepszą ofertę i zawieramy umowę ubezpieczania,
  • w przypadku brokera pośrednika (zależne od rodzaju udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta) – dostarczamy zleceniodawcy sprawdzone dokumenty ubezpieczenia potwierdzające ochronę ubezpieczeniową przez wybrany przez Klienta zakład ubezpieczeń,
  • przeprowadzanie instruktażu pracowników z zapisów poszczególnych warunków umów ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków ubezpieczającego.