Wspólnoty mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości

Od lat właściciele lokali mieszkalnych/ użytkowych „zrzeszają się” w jednej nieruchomości dla celów załatwienia wspólnego interesu. W przypadku nowych nieruchomości ta forma zastępuje formę spółdzielni mieszkaniowych.
Za tym trendem podążają również Ubezpieczyciele, którzy na wniosek pośredników ubezpieczeniowych ustalają zapisy umów ubezpieczenia majątku dostosowane do charakteru nieruchomości jaką posiada wspólnota mieszkaniowa.

Wspólnota mieszkaniowa ponosi również odpowiedzialności cywilną za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości, dlatego też ubezpieczenie budynków należy zawsze uzupełnić ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.
Spośród mieszkańców, czyli członków wspólnoty powołuje się Zarząd wspólnoty, który ją reprezentuje na zewnątrz i/lub też w kontaktach z zarządcą nieruchomości. Podejmując określone decyzje również zarząd ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje. Warto zatem polisę ubezpieczenia OC wspólnoty uzupełnić o specjalne klauzule dodatkowe włączające ubezpieczenie OC zarządu wspólnoty. Należy podkreślić, iż zarząd wspólnoty jest osobnym podmiotem, niezależnym od zarządcy nieruchomości.