Ubezpieczenie magazynu, ubezpieczenie towaru w magazynie

Ubezpieczenie hali magazynowej i towaru

Ubezpieczenie magazynu i ubezpieczenie towaru w magazynie

Już ponad 200 Klientów z branży magazynowej zawarło z naszym udziałem polisy ubezpieczenia magazynu i towaru w magazynie na najkorzystniejszych warunkach składkowych i jakościowych. Doskonale znamy charakter i specyfikę firm działających w branży magazynowej.

Z naszych usług korzysta szerokie grono zarówno właścicieli magazynów jak i firm najmujących powierzchnie magazynowe. Posiadamy duże doświadczenie zarówno w prowadzeniu negocjacji z Ubezpieczycielami warunków ofert jak i doświadczenie w likwidacji szkód. W naszym portfelu posiadamy Klientów, którzy dysponują magazynami wyposażonymi zarówno w instalację tryskaczową jak i bez niej. Zdajemy sobie sprawę, iż uzyskanie oferty dla właściciela lub najemcy magazynu bez instalacji tryskaczowej jest nieco trudniejsze, jednak nasze wieloletnie doświadczenie w tym zakresie pozwala na uzyskanie satysfakcjonujących dla Klientów ofert.


Rozpoczynając współpracę z Klientem posiadającym magazyn oraz towar w magazynie lub najemcą powierzchni magazynowej chcącym ubezpieczyć towar w magazynie gruntowanej analizie poddajemy sposób organizacji świadczonych usług magazynowych lub wynajmu powierzchni, rozpoznajemy jaki rodzaj produktów i w jaki sposób jest magazynowany oraz z jakim ryzykiem wystąpienia szkody się to wiąże. Uzyskujemy od Klienta informacje o budynku, jego zabezpieczeniach przeciwpożarowych. Dodatkowo analizujemy stosowane umowy najmu, aby wiedzieć jakie nakładają one wymogi w zakresie umów ubezpieczenia najemców, tak aby właściwie doradzić najemcy powierzchni i zaproponować warunki ubezpieczenia spełniające oczekiwania właściciela magazynu.

Taka analiza pozwala nam na dostosowanie odpowiednich zapisów umów ubezpieczenia towaru lub umów ubezpieczenia towaru i magazynu. Posiadając komplet informacji od Klienta przeprowadzamy rozmowy, uzyskujemy oferty od Ubezpieczycieli oraz przeprowadzamy negocjacje mające na celu uzyskanie bardzo dobrych warunków cenowych.

W naszej ocenie najlepszą formą zabezpieczenia magazynu i towaru w magazynie jest zawarcie umowy ubezpieczenie mienia na bazie formuły all risks, czyli od wszystkich ryzyk. Taki zakres ubezpieczenia gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na okoliczność takich zdarzeń losowych jak: pożar, wybuch, deszcz nawalny, huragan, ale również od innych na przykład uderzenie pojazdem/ wózkiem widłowym w ubezpieczone mienie. Zakres ubezpieczenia powinien być rozszerzony o szereg warunków dodatkowych gwarantujących likwidację szkód na przykład wskutek wyładowań atmosferycznych, przepięć niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym czy zalań nie związanych z szkodami wodociągowymi. Powinien pokrywać również dodatkowe koszty pojawiające się przy okazji wystąpienia szkód. Do takich kosztów należy zaliczyć: koszty poszukiwania przyczyny szkody, w tym miejsca wycieku, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców lub koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Dodatkowo oczywiście należy pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia w tym ubezpieczeniu powinna być stosowanie dostosowana do wielkości obiektów, wartości przyjmowanego do magazynowania mienia, w szczególności jeśli właściciel magazynu przyjmuje towar na przechowanie. Polisa ubezpieczenia OC powinna zawierać wszystkie kluczowe warunki dodatkowe uwzględniające potrzeby danego Klienta.

W dbałości o interes naszych Klientów - dla właścicieli i wynajmujących powierzchnie magazynowe opracowujemy również zapisy dotyczące wymogów w zakresie warunków umów ubezpieczenia przyszłych najemców.
Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości

Dodatkowo oczywiście należy pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Zawarcie umowy ubezpieczenia OC rekomendujemy zarówno właścicielowi budynku, którego polisa może ochronić przed roszczeniami najemców na przykład na okoliczność zalania mienia w najmowanej powierzchni jak i najemcy powierzchni biurowej lub usługowej. Najemca powinien zadba, aby w jego polisie OC pojawiła się klauzula OC najemcy pokrywająca ewentualne szkody wyrządzone w najmowanym budynku.

Suma ubezpieczenia w tym ubezpieczeniu powinna być stosowanie dostosowana do wielkości obiektu, liczby najemców, rodzaju prowadzonej działalności przez najemców.
Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC najemcy magazynu

Najemcy powierzchni magazynowej często wymóg ubezpieczenia mają zapisany w umowach najmu, w których wynajmujący zobowiązuje najemcę do samodzielnego ubezpieczenia swojego mienia oraz dodatkowo do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z wysoką sumą gwarancyjną za szkody wyrządzone w najmowanym obiekcie (ubezpieczenie OC najemcy). Często suma ubezpieczenia uzależniona jest od rodzaju mienia składowanego przez najemcę, wielkości najmowanej powierzchni. Nasze doświadczenie wskazuje, iż wysokości wymaganych sum ubezpieczenia w polisach OC z uwzględnieniem ubezpieczenia OC najemcy potrafią być wysokie, nie rzadko wokół kwoty 10 – 20 mln złotych.

Posiadając duży portfel Klientów z polisami ubezpieczenia OC najemcy doskonale wiemy, który Ubezpieczyciel może przedstawić konkurencyjną ofertę dla określonego Klienta. Dzięki temu prowadzone przez nas negocjacje warunków cenowych przynoszą wymierne efekty Naszym Klientom.

Należy dodać, iż bardzo często konstruując umowę ubezpieczenia OC dla najemcy w jej warunkach uwzględniamy całą działalność Klienta wprowadzając dodatkowe warunki dostosowane do jego potrzeb.
Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Przygotujemy dla Państwa ofertę ubezpieczenia. Poznaj z nami cenę za ubezpieczenie magazynu, budynku, towaru oraz za ubezpieczenie OC najemcy.
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram