Aktualności

Co to jest ubezpieczenia GAP? Czy warto zawierać polisy GAP?

Ubezpieczenie GAP to ochrona przed utratą wartości pojazdu. Ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP fakturowy) lub wartością z polisy Autocasco w przypadku pojazdu jeżdżącego a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej (też kradzieży). Bardzo istotną zaletą ubezpieczenia jest fakt, iż pokrywa ono również różnice w przypadku likwidacji szkody z polisy […]
Czytaj więcej

Zamiana formy zabezpieczenia roszczeń wymaganej przez zapisy ustawy o odpadach w myśl artykułu 48 a ustawy.

W myśl ustawy o odpadach zabezpieczenie roszczeń dla branży odpadów może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Forma ta wymaga akceptacji organu. Bezpośrednio po wprowadzeniu obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń bardzo duża część urzędów nie honorowała innej formy zabezpieczenia aniżeli depozyt. Dlatego przedsiębiorstwa deponowały wyliczone kwoty zabezpieczenia roszczeń na rachunkach urzędów. Z punktu […]
Czytaj więcej

Czyste straty finansowe w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czy warto je uwzględniać w polisie OC?

W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej spotykamy się ze szkodą rzeczową, szkodą osobową, utraconymi korzyściami oraz czystą stratą finansową. Właśnie taki rodzaj szkód możemy wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem. Co to są czyste straty finansowe? Czysta strata finansowa to ta część roszczenia poszkodowanego, która nie jest ani szkodą rzeczową, ani […]
Czytaj więcej

O czym warto pamiętać po szkodzie komunikacyjnej w naszym pojeździe poza terenem Polski? – szkoda Autocasco w pojazdach ciężkich

Tematyka tego zagadnienia jest bardzo szeroka, w tym odcinku chcielibyśmy skupić się na szkodzie, która ma być likwidowana z polisy AutoCasco pojazdów ciężkich, czyli tych które zazwyczaj nie posiadają dodatkowego ubezpieczenia Assistance. W pierwszej kolejności należy pamiętać, aby nie podejmować samodzielnie decyzji o naprawie pojazdu w zagranicznym warsztacie mając nadzieję, że Ubezpieczyciel, z którym zawarliśmy […]
Czytaj więcej

Czy poszkodowany musi uczestniczyć w procesie dochodzenia roszczenia z polisy OC? Czy też może żądać naprawy szkody bezpośrednio od sprawcy?

Firma A dostarczyła Klientowi B lampy oświetleniowe. Lampy zostały zamontowane na nowej inwestycji na zewnętrznych ścianach budynku. Po dwóch miesiącach okazało się, że lampy są wadliwe i zaczynają rdzewieć. Klient wystąpił do firmy A z reklamacją o wymianę lamp na niewadliwe. Firma A uznała reklamację i potwierdziła możliwość przekazania nowych lamp. Pozostała kwestia pokrycia kosztów […]
Czytaj więcej

Dlaczego spedytor występujący w charakterze przewoźnika umownego powinien posiadać polisę OC przewoźnika umownego?

Argument ten napisał scenariusz szkodowy dotyczący wyłudzenia ładunku w transporcie. Kreatywność złodziei nie przestanie zadziwiać chyba nigdy. Klient zlecił transport przewoźnikowi umownemu, który podzlecił wykonanie usługi przewoźnikowi drogowemu. Ów podwykonawca, podający się za profesjonalną firmę (z długoletnim doświadczeniem na rynku i zbudowaną historią na popularnych giełdach) wykonując transport „zniknął”, a wraz z nim dwa zestawy […]
Czytaj więcej
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram