Ubezpieczenie ładunku Cargo, ładunku w transporcie

Ubezpieczenie ładunku Cargo oraz ładunku w transporcie

Ubezpieczenie ładunku

Dlaczego warto wykupić polisę ubezpieczenia ładunków w transporcie?

Coraz popularniejszym również w Polsce jest ubezpieczenie ładunku w transporcie, w szczególności w przypadku gdy transporty towarów odbywają się z użyciem własnych pojazdów.

Ubezpieczenie cargo stanowi również idealne uzupełnienie do ubezpieczenia OCP przewoźnika, któremu przedsiębiorcy zlecają przewozy swoich towarów. Tu należy wskazać, iż nie zawsze odpowiedzialność za szkodę w towarze ponosi przewoźnik lub zapisy jego polisy są niewystarczające do wypłaty odszkodowania za dany rodzaj szkody. Wtedy to przykładowo taką szkodę należy zlikwidować z polisy ubezpieczenia ładunków w transporcie tzw. cargo.

Ubezpieczenie cargo obejmuje ubezpieczenie ładunku na całej transie przewozu, z uwzględnieniem załadunki i rozładunku. Warto dodać, że warunki składkowe polis cargo są bardzo atrakcyjne.

Zawierane przez nas polisy cargo obejmują zakres od wszystkich ryzyk, czyli począwszy od dużych szkód (np. ogniowych) po drobne uszkodzenia typu zahaczenie elementu maszyny podczas przejazdu w tunelu lub pod wiaduktem. Przewidują one zapisy odpowiednie dla danej specyfiki mienia.

Trzeba podkreślić, że nawet najlepsza polisa OCP nie gwarantuje wypłaty odszkodowania za wszystkie szkody – bowiem jest to polisa odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, zatem pokrywa tylko te szkody za które przewoźnik ponosi odpowiedzialność. Natomiast w przypadku polis cargo ochrona nie zależy od odpowiedzialności przewoźnika (przykładem jest siła wyższa).

Przykładowe szkody, które z mocy prawa nie będą możliwe do likwidacji z polisy OCP to na przykład:

szkody z wyłącznej winy osoby trzeciej,
okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec,
siła wyższa.
Warto dodać, że niezależnie od winy przewoźnika i zakresu polisy, odpowiedzialność przewoźnika jest najczęściej ograniczona kwotowo (np. do 8,33 SDR/kg w transporcie międzynarodowym). W przypadku nowoczesnych, skomputeryzowanych maszyn limit ten może być niewystarczający do pokrycia pełnej szkody. W przypadku polis cargo ograniczeniem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest suma ubezpieczenia polisy, która powinna odpowiadać wartości maszyny.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem celem uzyskania ofert ubezpieczenia i poznania ceny za ubezpieczenie ładunku.
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram