Broker ubezpieczeniowy Poznań, Polska

Zyskaj z nami ponadczasowe rozwiązania
ubezpieczenia-firma-flota

Nasza oferta

Ubezpieczenia

Szeroka gama produktów dla 
wielu branż

Szczegóły

Pomoc przy likwidacji szkód

Sprawna likwidacja szkód
 z naszym udziałem

Szczegóły

Partnerzy

Najlepsze oferty dla klientów indywidualnych

Szczegóły
o-nas-cliff-broker-ubezpieczenia

O nas

Posiadamy ponad 20 - letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej
Ubezpieczamy małe, średnie i duże firmy, w tym majątki przekraczające wartość 50 mln złotych
Obsługujemy ubezpieczenia flotowe pojazdów, w tym dużych flot ciężkich przekraczających 200 zestawów
Dopasowujemy zapisy każdej polisy do specyfiki działania i wymagań naszych Klientów,
Współpracujemy ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń na rynku,
Uczestniczymy w zarządzaniu ryzykiem u Klientów, wspieramy ich w realizacji działań prewencyjnych
Czuwamy nad likwidacją każdej szkody naszych Klientów, aż do momentu wypłaty odszkodowania

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze ubezpieczenie

Aktualności

Zamiana formy zabezpieczenia roszczeń wymaganej przez zapisy ustawy o odpadach w myśl artykułu 48 a ustawy.

W myśl ustawy o odpadach zabezpieczenie roszczeń dla branży odpadów może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Forma ta wymaga akceptacji organu. Bezpośrednio po wprowadzeniu obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń bardzo duża część urzędów nie honorowała innej formy zabezpieczenia aniżeli depozyt. Dlatego przedsiębiorstwa deponowały wyliczone kwoty zabezpieczenia roszczeń na rachunkach urzędów. Z punktu […]

Czytaj dalej
aktualnosci-blog-ubezpieczenia

Jak działamy?

Usługa brokerska

Zyskaj z nami niezależne doradztwo oraz indywidualną opiekę w zakresie ubezpieczeń

Szczegóły

Korzyści

Oferujemy pakiet korzyści wyróżniających nas na tle konkurencji
Szczegóły

Co nas wyróżnia

Wyróżniamy się fachową wiedzą i wieloletnim doświadczeniem na rynku
Szczegóły

Kancelaria brokerska Cliff – kompleksowa pomoc w zakresie ubezpieczeń i likwidacji szkód

Dopasowanie oferty ubezpieczeniowej do Klienta firmowego wymaga indywidualnego, nieszablonowego podejścia. Uwzględnienie specyfiki danej działalności czyni finalny produkt ubezpieczeniowy kompleksową ochroną dla zdrowia i majątku. Kancelaria brokerska Cliff pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, dostarczając zestawienia ofert wielu współpracujących z nami Towarzystw Ubezpieczeniowych. Dbamy o wynegocjowanie korzystnej oferty, przygotowując indywidualny plan ubezpieczenia. Zapraszamy do zapoznania się z opisem naszych usług, które stają się fundamentem pod bezpieczną i bezstresową działalność gospodarczą.

Usługa brokerska – co się na nią składa?

Jednym z filarów naszej usługi brokerskiej jest pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia. Dokonujemy szczegółowej analizy ryzyka Klienta, której efektem staje się stworzenie programu ochrony ubezpieczeniowej. Porównujemy oferty wielu towarzystw ubezpieczeniowych, proponując rozwiązanie ściśle odpowiadające potrzebom Klienta.

Kancelaria brokerska Cliff zajmuje się także bieżącą administracją umowy ubezpieczenia. W tej kategorii zamieszczamy usługi dostosowania polis do zmieniających się warunków ryzyka, a także pilnowania wznowień, szczególnie istotnych dla floty pojazdów. Weryfikujemy dokumenty ubezpieczeniowe pod kątem ich poprawności. W zakresie oferty administrowania polisą znajduje się też wypowiadanie umów i organizacja zwrotu składek.

Trzeci filar usługi brokerskiej polega na obsłudze szkodowej umów ubezpieczenia. Przejmujemy na siebie wszelkie sprawy związane ze zgłaszaniem szkód i roszczeń do ubezpieczycieli, monitorując cały proces likwidacji szkody. Eksperci ds. ubezpieczeń doradzają w kwestiach gromadzenia dokumentacji i udzielają pomocy prawnej, wyjaśniając wszelkie wątpliwości Klienta.

W przypadku zaniżenia przez TU kwoty odszkodowania, przygotowujemy pisma odwołujące się od decyzji, poparte solidnymi argumentami. Kancelaria brokerska Cliff zajmuje się dochodzeniem roszczeń i odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu szkód majątkowych, osobowych, czy komunikacyjnych.

Oferta ubezpieczeń dla różnych branż

Ostateczny kształt umowy ubezpieczeniowej uzależniamy od branży, w jakiej działa firma Klienta. Służymy pomocą dla branży gospodarowania odpadami, proponując pakiet na zabezpieczenie roszczeń. Odpady generują częste ryzyko pożarów, co powinno zostać uwzględnione w polisie. Wybierając odpowiednie ubezpieczenie odpady rodzą konieczność wzięcia pod uwagę szkód powstałych na maszynach, pojazdach i budynkach. Firmom przetwarzającym odpady dostarczamy rozmaitych opcji na ubezpieczenie maszyn. W produkcie mającym na celu zabezpieczenie roszczeń odpady polisa musi obejmować zapisy o gwarancji środowiskowej, zawierające klauzulę nagłych szkód w środowisku, klauzulę OC pracodawcy, czy klauzulę OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych.

Dla właścicieli i najemców magazynów lub budynków biurowo – usługowych, proponujemy ubezpieczenie magazynu od pełnego zakresu szkód, ubezpieczenie OC najemcy, jak również specjalistyczne ubezpieczenie towaru w magazynie, uwzględniające jego wartość i specyfikę. Ze względu na wysoką wartość zawartości magazynu, polisa ubezpieczeniowa powinna mieć charakter all risk (od każdego ryzyka).

Kancelaria brokerska Cliff pośredniczy w zakupie ubezpieczeń dla przewoźników drogowych i całej branży spedycyjnej. W tej kategorii proponujemy przede wszystkim ubezpieczenie floty pojazdów, ubezpieczenie ładunku, oraz OC przewoźnika umownego. Dla spedycji podstawowym rodzajem ochrony staje się ubezpieczenie OCS – odpowiedzialności cywilnej spedytora. Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej spedytora chroni przed szkodami dla kontrahentów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi spedycyjnej. Przewoźników dotyczy także dobrowolne ubezpieczenie OCP, chroniące ładunek od kradzieży, pożaru, czy zniszczenia na skutek wypadku.

W kancelarii brokerskiej Cliff znajdziesz rozmaite propozycje na ubezpieczenia osobowe i ubezpieczenia grupowe, chętnie nabywane przez agencje pracy. Do najważniejszych produktów z tej kategorii zaliczamy ubezpieczenie kosztów leczenia pracowników, którzy ponieśli szkodę w miejscu pracy. Ubezpieczenie agencji pracy musi się również odnosić do odpowiedzialności cywilnej wobec zleceniodawców, dla których agencja rekrutuje pracowników.

Specjalne pakiety ubezpieczeń przygotowaliśmy dla rolników, wspólnot mieszkaniowych, firm zarządzających nieruchomościami, czy właścicieli lokali przeznaczonych na cele wynajmu krótkoterminowego. Przykładowo, polisa na ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej zawiera ubezpieczenie majątku jej członków, OC, czy OC zarządu. Dla branży budowlanej udostępniamy pełnozakresowe pakiety na ubezpieczenie budowy. Obejmują one różne wersje polisy ochronnej, np. ubezpieczenie placu budowy, czy ubezpieczenie domu w budowie.

Bardzo duży udział w naszej ofercie mają firmy produkcyjne, zajmujące się m.in. wytwarzaniem zniczy, ceramiki, czy wyrobów drewnianych. Proponujemy im ubezpieczenie hali produkcyjnej, ubezpieczenie OC działalności gospodarczej, czy rozmaite pakiety ubezpieczeń technicznych, pokrywających szkody na specjalistycznych urządzeniach.

Likwidacja szkód

Długotrwały i obfitujący w pułapki proces likwidacji szkód stanowi trudność nie tylko dla osób prywatnych, lecz również dla przedsiębiorstw. Wspieramy firmy w prowadzeniu rozmów z ubezpieczycielami, mając na celu uzyskanie dla Klienta godziwej stawki odszkodowania. Oferujemy usługi doradcze w procesie gromadzenia niezbędnej dokumentacji, dowodzącej zasadności przedstawianych roszczeń. Dzięki wsparciu ekspertów z kancelarii brokerskiej Cliff, zyskasz możliwość szybszego zakończenia sprawy na korzystniejszych warunkach.

Dlaczego warto skorzystać z usług kancelarii brokerskiej Cliff?

Usługi pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczeniowych oszczędzają Państwa czas i środki. Korzystając ze wsparcia profesjonalistów, masz pewność dobrania odpowiedniej polisy do cech charakterystycznych Państwa firmy. Oferujemy opiekę doradczą i analityczną, opartą o wiedzę z wieloletniej praktyki w obsłudze brokerskiej. Kancelaria brokerska Cliff pomoże dobrać polisę z dużą precyzją, co owocuje skuteczną ochroną od ryzyka o dowolnym profilu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram