Ubezpieczenie techniczne, ubezpieczenie maszyn budowlanych

Ubezpieczenie techniczne oraz ubezpieczenie maszyn budowlanych

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne dedykowane są w szczególności maszynom, urządzeniom oraz ładunkom w transporcie. Zważywszy na fakt, iż maszyny i urządzenia lub mienie w transporcie narażone jest na specyficzne dla siebie rodzaje szkód i przyczyny szkód stworzono dla nich specjalne produkty to uwzględniające. W przypadku maszyn i urządzeń ważny jest dobór odpowiedniego produktu dla danej maszyny.
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
Ubezpieczenie maszyn budowlanych
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Nasze doświadczenie w obsłudze Klientów z różnych branż pozwala nie tylko na odpowiedni dobór produktu dla danej maszyny oraz zakresu jej ubezpieczenia, ale również na pomoc w likwidacji szkód w maszynach. W przypadku ubezpieczenia mienia w transporcie ważny jest dobór zakresu ubezpieczenia i uwzględnienie specyfiki transportu (rodzaju transportu, rodzaju mienia, trasy, ewentualnych przeładunków, magazynowania na trasie).

Ubezpieczenie maszyn

Produkty te zostały w ramach ubezpieczeń technicznych podzielone na rodzaje ubezpieczanych maszyn i urządzeń .
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń ma zastosowanie przede wszystkim do działających stacjonarnie w halach produkcyjnych. Stanowi ono najczęściej uzupełnienie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Rolą ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń jest przede wszystkim pokrycie szkód w maszynach powstałych w wyniku awarii wewnętrznych, przykładowo na skutek dostania się ciała obcego, zwarcia, przepięcia.
Ubezpieczenie maszyn budowlanych jest przeznaczone dla maszyn jezdnych, również poza miejscem działalności danego przedsiębiorstwa. Swoim zakresem obejmuje szkody w maszynie powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych i obejmuje ryzyka specyficzne dla tego typu maszyn, na przykład zderzenie z inną maszyną na budowie czy błąd operatora maszyny.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego również charakteryzuje się specyficznym rodzajem szkód jakie mogą wystąpić. To właśnie na bazie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczamy sprzęt elektroniczny przenośny, w tym telefony komórkowe, aparaty fotograficzne. W ramach tego ubezpieczenia istnieje możliwość ubezpieczenia sprzętu przenośnego na terenie całego świata, w tym od szkód powstałych na skutek upadku sprzętu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Działając jako broker ubezpieczeniowy mamy dostęp szerokiej gamy ofert różnych Ubezpieczycieli. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania oferty i nawiązania współpracy.
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram