Pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia

Jednym z kluczowych elementów świadczonej przez nas usługi jest doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia przez Naszego Klienta z zakładem ubezpieczeń. Fakt ten poprzedza gro wykonywanych przez nas czynności, na które składają się:

analiza ryzyka Klienta,
rozpoznanie z należytą starannością zapotrzebowania Zleceniodawcy na ochronę ubezpieczeniową z uwzględnieniem specyficznych dla niego potrzeb i uwarunkowań,
tworzenie programu ochrony ubezpieczeniowej,
wysyłanie do ubezpieczycieli zapytanie ofertowe z prośbą o przedstawienie oferty,
zebranie oferty ubezpieczenia i przeprowadzanie negocjacji z zakładami ubezpieczeń,
porównanie oferty towarzystw ubezpieczeniowych oraz sporządzanie rekomendacji najlepszej z nich,
w przypadku brokera pełnomocnika (zależne od rodzaju udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta) – wybieramy najlepszą ofertę i zawieramy umowę ubezpieczania,
w przypadku brokera pośrednika (zależne od rodzaju udzielonego pełnomocnictwa przez Klienta) – dostarczamy zleceniodawcy sprawdzone dokumenty ubezpieczenia potwierdzające ochronę ubezpieczeniową przez wybrany przez Klienta zakład ubezpieczeń,
przeprowadzanie instruktażu pracowników z zapisów poszczególnych warunków umów ubezpieczenia ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków ubezpieczającego.
kobieta-mezczyzna-posrednik-broker-ubezpieczenia-umowa
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram