Ubezpieczenia rolnicze, ubezpieczenia gospodarstw rolnych

Ubezpieczenia rolnicze oraz ubezpieczenia gospodarstw rolnych
Zjawiska pogodowe mają bardzo duże znaczenie dla odpowiedniego wzrostu upraw rolnych. Przymrozki wiosenne, grad czy ujemne skutki przezimowania mogą zniweczyć wydajność plonów. Dlatego też coraz więcej rolników decyduje się na ubezpieczenie swoich upraw od niekorzystnych zjawisk klimatycznych.
Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych
Niedotowane ubezpieczenia upraw rolnych
Ubezpieczenia budynków gospodarstw rolnych i OC rolnika
Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwie rolnym, w tym maszyn rolniczych

Ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Ochronę ubezpieczeniową upraw można uzupełnić niedotowanymi ryzykami takimi jak np. ogień, który w szczególności polecany jest dla zbóż.

Historycznymi ubezpieczeniami są obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolników. Są to ubezpieczenia regulowanie ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Doskonałym ich dopełnieniem są dobrowolne ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, w szczególności maszyn rolniczych od tzw. Agro casco. Warto też pamiętać o ubezpieczeniu słomy od ryzyka pożaru.

Dla tej grupy Klientów Ubezpieczyciele proponują dedykowane produkty ubezpieczenia gospodarstw rolnych, które to rokrocznie cieszą się coraz większym zainteresowaniem rolników, dzięki czemu nasz portfel ubezpieczanych gospodarstw rolnych stale się powiększa.

Z roku na rok przybywa zakładów ubezpieczeń, które prowadzą sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych. Na bieżąco śledzimy sytuację na rynku dostarczając naszym Klientom szeroką gamę ofert. Dzięki temu rolnik może porównać oferty różnych zakładów ubezpieczeń, które bardzo często różnią się cenowo.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem celem uzyskania ofert ubezpieczenia i poznania ceny za ubezpieczenie rolnicze.
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram