Ubezpieczenie budowy domu i placu budowy

Ubezpieczenie placu budowy oraz domu w budowie

Jak długo działa polisa ryzyk budowy

Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie budowy

Złożoność prac budowlanych i ilość możliwych zagrożeń wymaga specjalistycznej ochrony majątku, a także zdrowia i życia osób przebywających na placu budowy. W Cliff Broker posiadamy ogromne doświadczenie w dostosowaniu pakietów ubezpieczeniowych do potrzeb każdego klienta. Dokonujemy indywidualnej oceny ryzyka, na podstawie której przygotowujemy ofertę ubezpieczeń obejmujących rozmaite rodzaje zagrożeń. Bardzo popularnym produktem w przypadku placu budowy staje się ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych.

Pakiet ubezpieczeń skierowany jest przede wszystkim w stronę przedsiębiorców odpowiadających prawnie za każdy aspekt budowy. W skład ochrony ubezpieczeniowej wchodzi przede wszystkim ubezpieczenia prac kontraktowych oraz ubezpieczenie OC podmiotów biorących udział w procesie budowlano- inwestycyjnym. Uzupełnieniem głównego, powyższego zakresu ubezpieczenia jest ubezpieczenie m.in. sprzętu niezbędnego do realizacji prac konstrukcyjnych, zaplecza obiektów pomocniczych znajdujących się na terenie placu budowy, jak również maszyn budowlanych często o dużej wartości. Ubezpieczenie budowy okazuje się zatem kluczowym aspektem w każdej inwestycji budowlanej.

Ubezpieczenie placu budowy – zakres ochrony przy zakupie polisy

Rozmaite wersje polisy ubezpieczeniowej uwzględniają zakres ochrony wynikający z potrzeb przedsiębiorcy. Prace budowlane obfitują w ryzyko utraty mienia, zdrowia, życia, padnięcia ofiarą kradzieży czy zniszczeń wynikających z błędu osób odpowiedzialnych. Celem ubezpieczeń placów budowy pozostaje zatem minimalizacja strat i zapewnienie ciągłości pracy. Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy powyżej, kompleksowa ochrona placu budowy obejmuje cały zakres czasowy i przedmiotowy dla danej inwestycji budowlanej. Pod parasolem ochronnym polisy znajdują się wszelkie budynki w fazie konstrukcyjnej, na każdym etapie ich budowy. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy również materiałów budowlanych, których utrata na skutek błędów montażowych lub kradzieży skutkowałaby znacznym opóźnieniem w postępach prac. Niezwykle ważnym elementem ochronnym okazuje się także zabezpieczenie przed szkodą maszyn, narzędzi, sprzętu czy każdego innego składnika wyposażenia znajdującego się na placu budowy. Rozszerzenie polisy o pakiet OC daje gwarancję, że ewentualne błędy ludzkie nie spotkają się z katastrofalnymi konsekwencjami finansowymi.

Jakie parametry należy brać pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia?

Cliff Broker stawia na przejrzystość we współpracy z każdym klientem. Dokładamy starań, aby podpisanie umowy opierało się na gruntownym poznaniu jej zasad przez stronę kupującą ubezpieczenie. Przedstawiamy zatem do wglądu Ogólne Warunki Ubezpieczenia, wyjaśniając wszelkie wątpliwości. Oprócz przedmiotu ochrony objętego polisą, wybór właściwego pakietu należy poprzedzić analizą samej sumy ubezpieczenia, która określa maksymalną wysokość kwoty do wypłaty po zarejestrowaniu szkody. Ogromnie ważne jest ustalenie sumy ubezpieczenia w taki sposób, aby była ona w stanie pokryć pełną wartość zobowiązań budowlanych oraz zakupu nowego sprzętu i maszyn. Zakładając najgorszy scenariusz na etapie wyboru polisy, przedsiębiorca zyskuje pełną ochronę przed sytuacjami nieprzewidywalnymi, które mogą zniwelować szanse na kontynuowanie prac. Dopasowanie planu ubezpieczenia budowy do jednostkowej oceny potencjalnych roszczeń stanowi zadanie dla specjalistów. Oferujemy pomoc na każdym etapie selekcji właściwego pakietu, dopasowując rekomendacje do profilu działalności klienta oraz spektrum przewidywanych ryzyk.

Ubezpieczenie domu w budowie

Inwestorom indywidualnym udostępniamy profesjonalne pakiety na ubezpieczenie domu w budowie. Ubezpieczenie placu budowy chroni dewelopera lub inwestora przed konsekwencjami wielu zdarzeń losowych, natomiast oferta na ubezpieczenie domu w budowie skierowana jest w stronę przede wszystkim przyszłych właścicieli domów jednorodzinnych, którzy poszukują sposobu na ochronę ich inwestycji. Pakiet ochronny ubezpieczenia domu w budowie może obowiązywać już od etapu stawiania fundamentów. Gwarantuje wypłatę środków finansowych w określonej wysokości, mających pokryć wszelkie straty związane z zalaniem, kradzieżą czy pożarem. Ceny ubezpieczeń domów w budowie kształtują się w oparciu o rozmaite parametry: powierzchnię użytkową, lokalizację czy technologię konstrukcji budynku. Bardzo istotnym elementem wpływającym na wysokość składki jest również wysokość sumy ubezpieczenia czyli przewidywanej wartości prac budowlanych. Oczywistym składnikiem polisy widocznym w cenie będzie również maksymalna wartość świadczenia do wypłaty, a także wszelkie opcjonalne rozszerzenia co do zakresu ochrony. Ubezpieczenie domu w budowie nie stanowi wymogu prawnego dla inwestorów indywidualnych. Przepisy prawne nie zobowiązują do wykupienia polisy OC ani innych ubezpieczeń dla ochrony mienia. Pomijając jednak oczywistą wartość posiadania pakietu ochronnego przez każdego właściciela domu, ubezpieczenie domu będzie obowiązkowe dla osób posiłkujących się kredytem hipotecznym. Wybór firmy ubezpieczeniowej pozostaje jednak w gestii samego inwestora. Cliff Broker przygotowuje spersonalizowane oferty ubezpieczeniowe dla swoich klientów, dbając o jak najlepsze dopasowanie parametrów i ceny oferty do oczekiwań właścicieli domów.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram