Ubezpieczenie OC zawodowe

Ubezpieczenie OC zawodowe
Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodowe
ubezpieczenie OC IT
ubezpieczenie OC konsultanta
ubezpieczenie OC nauczyciela
ubezpieczenie OC trenerów sportu
ubezpieczenie OC lekarzy weterynarii, techników weterynarii
ubezpieczenie OC zawodowe elektryka
ubezpieczenie OC zawodowe rekrutera
i wiele innych

Czym jest ubezpieczenie OC zawodowe?

Ubezpieczenie OC zawodowe chroni osobę fizyczną lub prawną przed roszczeniami osób trzecich wynikających z uchybień popełnionych przez ten podmiot podczas wykonywanych czynności zawodowych. Podmiotem objętym ubezpieczeniem mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne. Zakres ubezpieczenia pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonywania czynności w ramach danego zawodu. Ubezpieczyciele dla określonych zawodów posiadają odrębne zapisy tzw. klauzul dodatkowych przewidzianych dla danego zawodu.

Należy dodać, iż duża część zawodów objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC zawodowe. Zakres ubezpieczenia dla tych zawodów regulowana jest przepisami prawa.

Ale też spora grupa zawodów nie jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem OC zawodowe, ta grupa podmiotów zawiera polisę dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodowe dla własnego bezpieczeństwa przed ewentualnymi roszczeniami i też ich obroną.

Z dobrowolnego ubezpieczenia OC zawodowego może również skorzystać podmiot objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC, jednak w zakresie nadwyżkowym ponad sumy ubezpieczenia obowiązkowego.

Jakie zawody mogą być objęte ubezpieczeniem OC zawodowej?

Ubezpieczeniem może być objętych bardzo wiele zawodów. Dodatkowo należy wskazać, iż zapotrzebowanie rynku wymusza powstawanie nowych zawodów, do czego branża ubezpieczeniowa stara się dostosować. Przede wszystkim dotyczy to branży doradztwa gospodarczego.

Czy szeroka jest gama ofert na ubezpieczenie OC zawodowe ze strony Ubezpieczycieli?

Gro Ubezpieczycieli posiada specjalnie dedykowane dla tego rodzaju ubezpieczenia ogólne warunki ubezpieczenia z możliwością ubezpieczenia określonych zawodów. Oferta poszczególnych Ubezpieczycieli różni się zawodami obejmowanymi ubezpieczeniem. W przypadku części zawodów uzyskanie oferty ubezpieczenia wymaga negocjacji i rozmów z Ubezpieczycielami. Do tego przydatna jest wiedza i znajomość oferty poszczególnych Ubezpieczycieli.

Dodatkowo przy dużej części zawodów Ubezpieczyciele analizują szczegółowo specyfikę działania danego podmiotu. Przykładem tego jest podmiot świadczący usługi konsultingowe lub doradcze.

Co to są czyste straty finansowe i przy jakich zawodach możemy się z nimi spotkać?

Ubezpieczenie zawodowe OC konsultanta
Ubezpieczenie zawodowe OC doradcy gospodarczego
Ubezpieczenie zawodowe OC IT
Ubezpieczenie OC zawodowe może obejmować pokrycie nie tylko szkód rzeczowych lub szkód osobowych, ale dotyczyć również lub przede wszystkim ubezpieczenia czystych strat finansowych.

Czyste straty finansowe jest to rodzaj szkody niezwiązany z następstwem fizycznego uszkodzenia rzeczy lub osoby. Z tego rodzajem szkody możemy się przykładowo spotkać przy wykonywaniu działalności doradztwa gospodarczego, konsultingu lub pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dotyczy to również konsultantów, programistów IT.

Roszczenie w tym wypadku polega, w głównej mierze, na poniesionych dodatkowych kosztach jakie musi ponieść zleceniodawca w wyniku wadliwości wykonanej usługi zawodowej.

Czy warto wykupić polisę ubezpieczenia OC zawodowej?

Zdecydowanie warto, zresztą te ubezpieczenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Wynika to przede wszystkim z tego, iż coraz więcej specjalistów decyduje się na samodzielne świadczenie usług w ramach własnych działalności. Często takie osoby współpracują z dużymi korporacjami, gdzie wysokość roszczeń i możliwość ich udowodnienia jest duża.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Wykonujesz czynności zawodowe i potrzebujesz odpowiednio dobranej polisy ubezpieczenia OC zawodowego? Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram