Ubezpieczenie hali i firmy produkcyjnej

Ubezpieczenie hali produkcyjnej

Firmy produkcyjne, w tym zniczy, ceramiki, wyrobów z drewna, innych produktów

Ubezpieczenie firm produkcyjnych to przede wszystkim dla nas gruntowana analiza posiadanego majątku, rodzaju maszyn, procesów produkcyjnych, używanych surowców. Posiadając wiedzę o specyfice Klienta służymy wieloletnim doradztwem w zakresie budowy optymalnego programu ubezpieczeniowego oraz przeprowadzeniem skutecznych negocjacji ofert z Ubezpieczycielami.

Ubezpieczenie firmy produkcyjnej

W przypadku firm produkcyjnych program ochrony ubezpieczeniowej jest dosyć szeroki, opracowując go należy wziąć pod uwagę wiele ryzyk.
W pierwszej kolejności oczywiście należy zadbać o ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw i utraty zysku

Zakres ubezpieczenia powinien przede wszystkim uwzględniać ubezpieczenie od pożaru, wybuchu, deszczu nawalnego, huraganu. Te zdarzenia bowiem mogą skutkować największymi szkodami w majątku.

Dodatkowo powinien być wzbogacony o szereg warunków dodatkowych i klauzul, które gwarantują wypłatę odszkodowania z tytułu również poniesionych kosztów przy naprawie szkody, takich jak: koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty utylizacji, ratowania mienia. Ubezpieczenie mienia powinno być uzupełnione ubezpieczeniem od utraty zysku w następstwie powstałej szkody w majątku firmy.
Ubezpieczenie dla firm

Ubezpieczenie hali produkcyjnej

Do grupy ubezpieczanego majątku w ramach ubezpieczenia firmy produkcyjnej należą budynki, budowle, maszyny, urządzenia, środki obrotowe, mienie osób trzecich. Bardzo istotnym z punktu widzenia oceny ryzyka i warunków na jakie zostają przedstawiane oferty przez Ubezpieczycieli jest konstrukcja ścian i dachów budynków czy hal produkcyjnych. Bardzo ważne są zastosowane w nich zabezpieczenia przeciwpożarowe. Najlepiej oceniane są budynki o konstrukcji murowanej. Posiadając duże doświadczenie w ubezpieczeniu hal o różnej konstrukcji ustalamy z Ubezpieczycielami również oferty na ubezpieczenie hal z płyty warstwowej.

Często nasi Klienci – producenci – ze względu na rodzaj używanych do produkcji surowców, materiałów zaliczani są do tzw. trudnych branż. Doskonałym przykładem są producenci zniczy lub producenci wyrobów z drewna. Przed przedstawieniem oferty Ubezpieczyciele poddają szczegółowej analizie ryzyko wystąpienia szkody w takim zakładzie. Obsługując Klientów z trudnych branż od wielu lat służymy poradą w jaki sposób odpowiednio przygotować się do pozytywnej oceny ryzyka przez rzeczoznawcę Ubezpieczyciela. Co ma ogromny wpływ na szansę i warunki uzyskiwanych ofert ubezpieczenia.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem celem uzyskania porównania ofert ubezpieczenia różnych Ubezpieczyciel oraz poznania ceny za ubezpieczenie majątku firmy.
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram