Obsługa szkodowa umów ubezpieczenia

Finalnym elementem naszej współpracy z Klientem jest aktywne wsparcie podczas likwidacji szkód, uczestniczymy w każdym etapie tego procesu poprzez wykonywanie poniższych czynności:

zgłaszamy szkody i roszczenia do ubezpieczycieli oraz czuwamy nad sprawnym przeprowadzeniem oględzin,
pomagamy w gromadzeniu dokumentacji i doradzamy jak udokumentować szkodę,
monitorujemy przebieg procedury likwidacji, mając na celu terminowość zamknięcia sprawy wypłatą odszkodowania,
udzielamy pomocy oraz wyjaśnień na każdym etapie likwidacji szkody,
sporządzamy odwołania od decyzji odmownych wypłaty odszkodowania do zakładów ubezpieczeń w sprawach szkód i roszczeń z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem lub przez brokera,
skutecznie dochodzimy roszczeń i odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu szkód majątkowych, osobowych, komunikacyjnych i innych.
wypadek-pozar-dom-mieszkanie-ogien-szkoda-zniszczenie-ubezpieczenie
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram