Co nas wyróżnia

Chcemy, aby nasi Klienci dzięki współpracy z nami, w oparciu o zaufanie, ograniczali czas i wydatki związane z obsługą ubezpieczeniową swojego przedsiębiorstwa oraz prywatnego interesu. Dodatkowo dążymy do tego, aby świadczony przez nas serwis brokerski i dostarczane rozwiązania wspierały Państwa rozwój i zapewniały bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej.


Osiągamy ten cel dzięki naszym silnym stronom:

certyfikat-wiedza-doswiadczenie-ubezpieczenia

Wiedza i doświadczenie

Nasza kancelaria brokerska działa w oparciu o filary wiedzy i wieloletniego doświadczenia na rynku ubezpieczeniowym jej właściciela, zdobywanego u boku prekursorów usługi brokerskiej w Polsce oraz osób uczestniczących w rozwoju wolnego rynku ubezpieczeń. Właściciel posiada wieloletnią praktykę brokerską przy obsłudze podmiotów z różnych branż, w tym dużych majątków miasta Poznania, które obejmowało zarówno pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia jak i uczestnictwo w likwidacji szkód. Dzięki temu dokładnie wiemy, jaka jest rola brokera w obsłudze ubezpieczeniowej podmiotów i jakie korzyści powinien osiągać Klient decydując się na jego wybór jako pośrednika ubezpieczeniowego...
Nasza kancelaria jako niezależny pełnomocnik reprezentuje Klienta przed zakładami ubezpieczeń dbając, na każdym etapie, o jego szeroko rozumiany interes ubezpieczeniowy. Obserwując tendencje zachodzące na rynku ubezpieczeniowym, w ramach serwisu brokerskiego, świadczymy naszym Klientom również doradztwo w zakresie działań „okołoubezpieczeniowych”, którego celem jest osiąganie przez Klientów dodatkowych (ponadstandardowych) korzyści na etapie zawierania umów ubezpieczenia i likwidacji szkód. Rozumiemy, iż sama wiedza i doświadczenie w dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości gospodarczej to nie wszystko, dlatego w równej mierze kładziemy nacisk na kreatywność, inicjatywę, dynamizm w działaniu oraz wytrwałość i skuteczność podejmowanych czynności.

Inicjatywa i dynamizm działania

W momencie zidentyfikowania potrzeby naszą pomoc realizujemy sprawnie, bez zbędnej zwłoki.
Na bieżąco analizujemy rynek oraz pojawiające się rozwiązania w określonych branżach i produktach ubezpieczeniowych. Od razu staramy się dostarczać je również naszym Klientom. Często to właśnie my jesteśmy ich twórcami.
Utrzymując bieżący kontakt z Klientem wsłuchujemy się i analizujemy zmiany zachodzące w prowadzonej przez Niego działalności. Nie czekając na sygnał od Klienta, lecz z własnej inicjatywy weryfikujemy, czy w ramach świadczonej przez nas usługi brokerskiej lub prowadzonej przez Klienta polityki ubezpieczeniowej możemy zaproponować dodatkowe rozwiązania lub modyfikacje tak, aby usprawnić jego działania. Na bieżąco analizujemy również sytuację szkodową Klienta oraz podejmujemy wszelkie działania zmierzające do pozytywnego i sprawnego zakończenia procesów likwidacji szkód.
praca-dynamizm-bieg-doswiadczenie-ubezpieczenia
kreatywnosc-zarowka-praca-ubezpieczenia

Kreatywność

Świadczony przez nas serwis brokerski jest indywidualnie dostosowany do potrzeb i specyfiki każdego Klienta. W oparciu o indywidualną ocenę każdego Klienta tworzymy zarówno programy ochrony ubezpieczeniowej jak i dopasowujemy zakres bieżącej obsługi. Dokładamy wszelkich starań, aby kreowana przez nas polityka ubezpieczeniowa każdego Klienta wspierała jego rozwój biznesu i zawsze podążała za zmieniającą się rzeczywistością gospodarczą (czynniki zewnętrzne). Dostarczamy Klientom wypracowane przez naszą Kancelarię innowacyjne rozwiązania i wynegocjowane indywidualnie z ubezpieczycielami zapisy umów ubezpieczenia. Poszukujemy również rozwiązań dla Klientów, dla których zdobycie ochrony ubezpieczeniowej na polskim rynku ubezpieczeń jest trudne (ryzyko nieakceptowane przez ubezpieczycieli).

Wytrwałość i skuteczność działania

Dzięki posiadanemu doświadczeniu w obsłudze brokerskiej podmiotów gospodarczych z różnych branż oraz doskonałej znajomości rynku ubezpieczeniowego wiemy, jak i co możemy zrobić, aby Klient osiągnął maksymalne korzyści z posiadanych umów ubezpieczenia oraz świadczonej przez nas obsługi brokerskiej. Wytrwale podejmujemy wszelkie działania, aby Zleceniodawca odczuł wymierne efekty. Jest to w szczególności widoczne przy okazji prowadzonych przez nas negocjacji zapisów umów ubezpieczenia, a w konsekwencji uzyskiwanych bardzo korzystnych warunkach umów ubezpieczenia – zarówno składkowych jak i jakościowych. Ponadto procentuje to przy decyzjach ubezpieczycieli o wypłacie odszkodowań z zawartych za naszym pośrednictwem umów ubezpieczenia. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone za naszym pośrednictwem procesy likwidacji szkód kończyły się zawsze pozytywną dla Klienta decyzją ubezpieczyciela uzyskaną w procedurze pozasądowej.
zespol-wytrwalosc-dzialanie-firma-praca-ubezpieczenia
Poznaj naszą ofertę
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram