O nas

Kilka słów o naszej firmie

Kancelaria została założona przez Katarzynę Perczak, wieloletniego praktyka rynku ubezpieczeniowego i prężnie rozwija się od roku 2016. Kancelaria zajmuje się obsługą Klientów z różnych branż.

Podczas obsługi Klientów kładziemy duży nacisk na kreatywne rozwiązania, nieustająco podnosimy jakość świadczonych usług wprowadzając do swojej oferty nowe rozwiązania, tak aby wyprzedzać oczekiwania i potrzeby Naszych Klientów. Z sukcesami pozytywnie dla Naszych Klientów zakańczamy procesy likwidacji szkód. Dysponujemy szeroką wiedzą w zakresie znajomości produktów ubezpieczeniowych oraz prawa ubezpieczeniowego, co przekłada się na uzyskiwane efekty negocjacyjne podczas obsługi Naszych Zleceniodawców.

Katarzyna Perczak pracę zawodową związaną z ubezpieczeniami rozpoczęła w jednym z najstarszych biur brokerskich w Polsce. Tam uczyła się pracy brokera ubezpieczeniowego od współtwórców wolnego rynku ubezpieczeń w Polsce. Jednocześnie poszerzała i przekazywała dalej swoją wiedzę teoretyczną studentom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i innym uczestnikom rynku prowadząc różnorakie szkolenia dla podmiotów gospodarczych. 
Podczas wieloletniej (ponad 15-letniej) obecności na rynku brokerskim miała możliwość obsługi brokerskiej Klientów z różnych branż i o różnej wielkości. Zawsze uczestniczyła nie tylko w zawieraniu umów ubezpieczenia swoich Klientów, ale również likwidacji szkód z zawartych umów, nieustannie obserwując potrzeby Zleceniodawców, poszerzając i udoskonalając świadczony serwis brokerski.

Kancelaria za swoje działania ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną w wysokości 1 875 927,00 EUR).
o-nas-zespol-firma-ubezpieczenia-cliff-broker

© 2022 Cliff Broker. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja strony: Proformat

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram