Ubezpieczenie firmy przeprowadzkowej

Ubezpieczenie firmy przeprowadzkowej
Zakres odpowiedzialności firmy przeprowadzkowej różni się w zależności od specyfiki działań wykonywanych przez dany podmiot. Aby prawidłowo dobrać i ustalić warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firmy przeprowadzkowej należy szczegółowo zapoznać się co dokładnie wykonuje dana firma, dla kogo świadczy usługi i jaką dokumentacją się posługuje w obsłudze swoich zleceniodawców.
Ubezpieczenie przeprowadzki
Ubezpieczenie OC firmy przeprowadzkowej
Posiadając w naszej obsłudze dużą firmę przeprowadzkową działającą na terenie całego kraju oraz w ruchu międzynarodowym posiadamy doświadczenie w budowie programu ochrony ubezpieczeniowej takiej firmy (odpowiednim doborze produktów – OCP firmy przeprowadzkowej czy tez OC firmy przeprowadzkowej).

W przypadku zainteresowania Państwa ustaleniem warunków ubezpieczenia, które spełnią wymogi Państwa Zleceniodawców, a w przypadku szkody zagwarantują wypłatę odszkodowania zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Do kontaktu zapraszamy również firmy przeprowadzkowe świadczące usługi przeprowadzki dla instytucji publicznych, które wymagają polis OC z wysokimi sumami gwarancyjnymi.

Ubezpieczenie przeprowadzki

Z należytą starannością zbadamy jaką Państwa firma ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas prowadzanej usługi przeprowadzki i jakie ubezpieczenie przeprowadzki powinna posiadać. Czy transport mienia to usługa przeprowadzkowa czy też usługa przewozu towarów?

Podczas analizy potrzeb firmy przeprowadzkowej oceniamy czy oprócz przeprowadzki firma taka świadczy również czynności rozładunku i załadunku mienia, jakiego rodzaju mienie jest przedmiotem usługi. Nie bez znaczenia dla ubezpieczenia OC firmy przeprowadzkowej jest to dla kogo są świadczone usługi, czy dla podmiotów gospodarczych czy tez dla osób fizycznych.

Ubezpieczenie OC firmy przeprowadzkowej

Dodatkowo należy ocenić czy dany podmiot potrzebuje zawarcia polisy OCP firmy przeprowadzkowej, czy ponosi on odpowiedzialność jak przewoźnik skoro przewozi mienie osób trzecich?
Ubezpieczenie OCS i OCP
Nie bez znaczenia jest też ustalenie sumy ubezpieczenia na odpowiednim poziomie, do tego należy oszacować maksymalną możliwą szkodę jaką może wyrządzić firma przeprowadzkowa osobom trzecim lub swojemu zleceniodawcy.

Po dokonanej analizie potrzeb danej firmy przeprowadzkowej opracowujemy program ochrony ubezpieczenia oraz przeprowadzamy negocjacje i rozmowy z Ubezpieczycielami warunków ubezpieczenia. Na tej bazie przygotujemy odpowiednie ubezpieczenie dla firmy przeprowadzkowej.

Zajmujemy się również negocjacją ofert na okoliczność ubezpieczenia jednej dużej przeprowadzki, dla której ustalamy dedykowane zapisy pod dany kontrakt dla określonego zleceniodawcy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem celem uzyskania ofert ubezpieczenia oraz ustaleniem warunków
Skontaktuj się
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram