Ubezpieczenie lokali noclegowych

Ubezpiecznie dla właścicieli lokali noclegowych wynajmu krótkoterminowego

W tej branży szkody potrafią pisać różne scenariusze. Zapewne zważywszy na fakt, iż użytkownikiem mienia są zmieniające się osoby trzecie. Najczęściej są to szkody nieznacznych rozmiarów, jednak o znacznej częstotliwości.

Dobra znajomość tej branży i duże doświadczenie szkodowe pozwala nam na umiejętne opracowanie programów ochrony ubezpieczeniowej dla właścicieli lokali noclegowych wynajmu krótkoterminowego dostosowane do ich potrzeb.
W programie ochrony ubezpieczeniowej nie może zabraknąć ubezpieczenia majątku, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka zalań, dewastacji czy kradzieży.
Ubezpieczenie majątku warto uzupełnić ubezpieczeniem utraconych wpływów z czynszu powstałych na skutek szkody w mieniu. Dodatkowo zawsze należy pamiętać o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wykorzystywania do tej działalności najmowanych lokali, do umowy ubezpieczenia OC dokupuje się klauzulę ubezpieczenia OC za szkody w najmowanym mieniu.