Likwidacja szkody po pożarze, odszkodowanie po pożarze budynku

  • Pomoc przy likwidacji szkody po pożarze
  • Wsparcie w uzyskaniu odszkodowania po pożarze
  • Pomoc w wyborze dogodnej oferty ubezpieczeniowej

Kancelaria Brokerska Cliff świadczy profesjonalne usługi ubezpieczeniowe, w tym również dotyczące ubezpieczenia majątku od ognia. Od lat z sukcesem pośredniczymy w zawieraniu umów ubezpieczeniowych między naszymi Klientami a najlepszymi ubezpieczycielami na polskim rynku. Naszą ofertę kierujemy zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw oraz organizacji. Doradzamy właścicielom lokali i nieruchomości jak prawidłowo i skutecznie ubezpieczyć posiadany majątek. Jako doświadczony broker mamy dostęp do szerokiej gamy ubezpieczeń od pożaru, co pozwala na wybór propozycji najlepiej odpowiadającej indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom Klienta. Zawarcie umowy zawsze poprzedzamy dokładną analizą wymagań Klienta i wynegocjowaniem najlepszej oferty ubezpieczeniowej. Dzięki temu możemy zapewnić najkorzystniejsze warunki ubezpieczeń.

Kompleksowa likwidacja szkody po pożarze

Zapewniamy również kompleksową pomoc przy uzyskaniu od ubezpieczyciela odszkodowania po pożarze budynku i mienia ruchomego. Wypłata odszkodowania to zazwyczaj długotrwały i często skomplikowany proces, zwłaszcza w przypadku dużych szkód i dla osób, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z podobnymi sytuacjami. Nierzadko potrzebna jest specjalistyczna wiedza i odpowiednie podejście do firm ubezpieczeniowych, poparte doświadczeniem. W takiej sytuacji dużym ułatwieniem jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy specjalizującej się w tego rodzaju usługach.

Ubezpieczenie i odszkodowanie po pożarze budynku

Aby pomóc Państwu otrzymać odszkodowanie za pożar, aktywnie uczestniczymy w rozmowach z firmami ubezpieczeniowymi. Dzięki temu skutecznie pomagamy w doprowadzeniu do likwidacji szkód z zawieranych za naszym pośrednictwem umów ubezpieczeniowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę na każdym etapie procesu likwidacji szkody. Pomagamy i doradzamy w kompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz zgłoszeniu pożaru do ubezpieczyciela. W przypadku ewentualnej odmowy wypłaty środków ze strony firmy ubezpieczeniowej, sporządzamy odwołania.

Likwidacja szkody po pożarze – niezbędne dokumenty

Aby otrzymać odszkodowanie po pożarze budynku lub mieszkania, niezbędne jest zgromadzenie i przedstawienie ubezpieczycielowi niezbędnych dokumentów. Zazwyczaj należą do nich:

  • potwierdzenie tytułu własności uszkodzonego mienia, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny czy dowód zakupu mienia ruchomego;
  • potwierdzenie interwencji straży pożarnej, a w przypadku, gdy na miejscu była policja i jest na to potwierdzenie – również tej jednostki;
  • pisemne zestawienie zniszczonego mienia ruchomego ze wskazaniem wartości na dzień szkody oraz roku nabycia;
  • innego rodzaju niezbędne dokumenty, które wskazuje likwidator podczas likwidacji szkody.

Po wyliczeniu wartości szkody oraz analizie przedstawionej dokumentacji firma ubezpieczeniowa podejmuje decyzję o odpowiedzialności za szkodę oraz o wysokości kwoty odszkodowania za pożar. Suma ta jest równa poniesionej szkodzie, ale jednocześnie nie może być wyższa niż kwota wskazana w umowie ubezpieczenia.