Zagospodarowania odpadów

Branża zagospodarowania odpadów wyróżnia się swoją specyfiką, nie tylko ze względu na ostatnio notowaną dużą szkodowość ogniową, ale również specyfiką ryzyk i zagrożeń jakie się wiążą z prowadzeniem tego typu działalności. Bardzo istotne jest odpowiednie przeprowadzenie oceny ryzyka i poznania w szczegółach sposobu prowadzenia działalności a w oparciu o to dostosowania odpowiedniego programu ochrony ubezpieczeniowej. Posiadając doświadczenie w obsłudze Klientów z tej branży dokładnie wiemy na co zwracać uwagę i co jest ważne przy negocjacji warunków umów ubezpieczenia.

Fundamentem programu jest ubezpieczenie mienia od ryzyk zewnętrznych, czyli ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenie utraty zysku. Przedsiębiorstwa z tej branży w przeważającej większości posiadają tabor maszyn, dla których należy dostosować odpowiednie ubezpieczenie techniczne.

Nie można również zapomnieć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniu szkód środowiskowych.

Do tego dochodzi również kwestia możliwości zabezpieczenia roszczeń zgodnie z ustawą o odpadach instrumentami ubezpieczeniowymi takimi jak gwarancja środowiskowa lub polisa środowiskowa.

Dla floty pojazdów powinna zostać natomiast zawarta umowa flotowa ubezpieczeń komunikacyjnych (Ubezpieczenia floty pojazdów, w tym AC/OC/NNW/ASS/ ochrony prawnej) gwarantująca niezmienność warunków cenowych przez co najmniej 12 miesięcy.

Dla pracowników warto zawsze pomyśleć o ubezpieczeniach osobowych.

Uzyskanie atrakcyjnej cenowo i jakościowo oferty dla tej branży nie jest standardem na rynku ubezpieczeniowym. Ze względu na duże ryzyko pożaru przedsiębiorstwa z tej branży zaliczają się do tzw. trudnych ryzyk.

Dlatego w szczególności w tych zakładach bardzo dużą rolę przykłada się do odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych, organizacji procesów produkcyjnych, dbałości o maszyny i budynki. Wielokrotnie to od pozytywnej oceny ryzyka inżyniera danego Ubezpieczyciela zależy czy dany zakład ubezpieczeń przedstawi ofertę. W tej sytuacji bardzo ważne jest nasze doradztwo Klientowi również w kwestiach technicznych.