Zamiana formy zabezpieczenia roszczeń wymaganej przez zapisy ustawy o odpadach w myśl artykułu 48 a ustawy.

W myśl ustawy o odpadach zabezpieczenie roszczeń dla branży odpadów może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej. Forma ta wymaga akceptacji organu.

Bezpośrednio po wprowadzeniu obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń bardzo duża część urzędów nie honorowała innej formy zabezpieczenia aniżeli depozyt. Dlatego przedsiębiorstwa deponowały wyliczone kwoty zabezpieczenia roszczeń na rachunkach urzędów. Z punktu widzenia urzędów depozyt jest najprostszą formą zabezpieczenia roszczeń, niewymagającą analizy ani treści gwarancji ani polisy pod kątem spełnienia ich wymogów z ustawą.

Należy jednak zwrócić uwagę, że ustawa nie przewiduje wypłaty odsetek depozytariuszom z tytułu ulokowania środków pieniężnych w urzędach. Zważywszy na wysoką inflację forma zabezpieczenia roszczeń w postaci depozytu jest wielce nieatrakcyjna dla przedsiębiorstw. Oprócz często zamrożenia dużych kwot zdeponowana gotówka traci na wartości. Coraz częściej zgłaszają się do nas Klienci, którzy chcą zamienić w trakcie obowiązywania zezwolenia formę zabezpieczenia, tak aby uzyskać z powrotem wpłacony depozyt. Wielokrotnie z naszym wsparciem kończymy taki proces z sukcesem. Pomagamy Klientom w uzgadnianiu z urzędem nowej formy zabezpieczenia roszczeń oraz jej treści.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram