Ubezpieczenie odpady, zagospodarowanie odpadów

Ubezpieczenie odpady - jakie wybrać?

Branża zagospodarowania odpadów wyróżnia się swoją specyfiką, nie tylko ze względu na ostatnio notowaną dużą szkodowość ogniową, ale również specyfiką ryzyk i zagrożeń jakie się wiążą z prowadzeniem tego typu działalności. Bardzo istotne jest odpowiednie przeprowadzenie oceny ryzyka i poznania w szczegółach sposobu prowadzenia działalności a w oparciu o to dostosowania odpowiedniego programu ochrony ubezpieczeniowej. Posiadając doświadczenie w obsłudze Klientów z tej branży odpadów dokładnie wiemy na co zwracać uwagę i co jest ważne przy negocjacji warunków umów ubezpieczenia. Wiemy jaka jest specyfika szkód w tej branży. Dlatego też nie tylko odpowiednio na tej podstawie negocjujemy warunki umów ubezpieczenia, ale również aktywnie uczestniczymy i wspieramy Klientów w procesach likwidacji szkód.

Działając jako broker ubezpieczeniowy mamy dostęp do szerokiej gamy ofert Ubezpieczycieli. Dla każdego Klienta przeprowadzamy indywidualny proces ofertowania i zakańczamy go raportem z porównaniem ofert oraz rekomendacją najlepszej z nich. W oparciu o wieloletnie doświadczenie pośredniczymy w zawieraniu umów ubezpieczenia również w oparciu o prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu nawiązania współpracy oraz uzyskania od nas ofert na ubezpieczenie.

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa

Fundamentem programu (ubezpieczenie odpady) jest ubezpieczenie mienia od ryzyk zewnętrznych, czyli ubezpieczenia majątku oraz ubezpieczenie utraty zysku. W przypadku przedsiębiorstw z branży odpadów bardzo istotnym czynnikiem jest ubezpieczenie majątku od pożaru i wybuchu do pełnej wartości ubezpieczanego mienia. Niestety dla przedsiębiorstw z branży odpadów Ubezpieczyciele najczęściej ustalają limity odpowiedzialności na te ryzyka. Limity te są niższe aniżeli wartość mienia. Do tego Ubezpieczyciele ustalają wysokie franszyzy redukcyjne/ udziały własne samego ubezpieczającego w szkodach pożarowych.

Uzyskanie atrakcyjnej cenowo i jakościowo oferty dla tej branży nie jest standardem na rynku ubezpieczeniowym. Ze względu na duże ryzyko pożaru przedsiębiorstwa z tej branży zaliczają się do tzw. trudnych ryzyk.

Dlatego w szczególności w tych zakładach bardzo dużą rolę przykłada się do odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych, organizacji procesów produkcyjnych, dbałości o maszyny i budynki. Wielokrotnie to od pozytywnej oceny ryzyka inżyniera danego Ubezpieczyciela zależy czy dany zakład ubezpieczeń przedstawi ofertę. W tej sytuacji bardzo ważne jest nasze doradztwo Klientowi również w kwestiach technicznych.

 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń

Przedsiębiorstwa z tej branży w przeważającej większości posiadają tabor maszyn, dla których należy dostosować odpowiednie ubezpieczenie techniczne. Maszyny używane przez przedsiębiorstwa z branży odpadów często są bardzo specjalistyczne.

W przypadku składowisk odpadów występują przede wszystkim maszyny jezdne, dla których najlepszym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie CPM, produkt specjalnie dedykowany dla maszyn budowlanych, natomiast dla zakładów przetwarzania odpadów należy również rozważyć ubezpieczenie MB, produkt specjalnie dedykowany dla maszyn stacjonarnych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Nie można również zapomnieć o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej . W tym przypadku zakres ubezpieczenia powinien uwzględniać szereg klauzul dodatkowych dostosowanych do specyfiki działalności danego zakładu. W naszej ocenie minimalny zakres ubezpieczenia powinien uwzględniać klauzulę nagłych szkód w środowisku, klauzulę OC pracodawcy, klauzulę  OC z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych.

Dla podmiotów z branży odpadów bardzo istotnym elementem programu ochrony ubezpieczeniowej jest również ubezpieczeniu szkód środowiskowych.

Gwarancja środowiskowa czy polisa środowiskowa jako forma zabezpieczenia roszczeń?

Do tego dochodzi również kwestia możliwości zabezpieczenia roszczeń zgodnie z ustawą o odpadach instrumentami ubezpieczeniowymi takimi jak gwarancja środowiskowa lub polisa środowiskowa. Ubezpieczyciele proponują różne rozwiązania w tym zakresie.  Na rynku ubezpieczeniowym systematycznie pojawiają się nowe rozwiązania wprowadzane przez Ubezpieczycieli, które stanowią bardzo dobrą alternatywę dla depozytu.

Ubezpieczenie pojazdów

Dla floty pojazdów powinna zostać natomiast zawarta umowa flotowa ubezpieczeń komunikacyjnych (Ubezpieczenia floty pojazdów, w tym AC/OC/NNW/ASS/ ochrony prawnej) gwarantująca niezmienność warunków cenowych przez co najmniej 12 miesięcy. Specyfika tej branży wskazuje, iż zarówno zakres ubezpieczenia autocasco jak i assistance powinien być do niej odpowiednio dobrany i przeanalizowany.

Ubezpieczenia dla pracowników

Dla pracowników warto zawsze pomyśleć o ubezpieczeniach osobowych. Do których to zaliczamy ubezpieczenia grupowe zdrowotne oraz grupowe ubezpieczenia na życie pracowników.