Ubezpieczenia gospodarstw rolnych

  • Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych
  • Niedotowane ubezpieczenia upraw rolnych
  • Ubezpieczenia budynków gospodarstw rolnych i OC rolnika
  • Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwie rolnym, w tym maszyn rolniczych

Zjawiska pogodowe mają bardzo duże znaczenie dla odpowiedniego wzrostu upraw rolnych. Przymrozki wiosenne, grad czy ujemne skutki przezimowania mogą zniweczyć wydajność plonów. Dlatego też coraz więcej rolników decyduje się na ubezpieczenie swoich upraw od niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

Ubezpieczenia dla rolników

Ubezpieczenie upraw to ubezpieczenie majątkowe, w którym 65% składki za polisę jest dotowane z budżetu państwa. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Ochronę ubezpieczeniową upraw można uzupełnić niedotowanymi ryzykami takimi jak np. ogień, który w szczególności polecany jest dla zbóż.

Historycznymi ubezpieczeniami są obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnych i odpowiedzialności cywilnej rolników. Są to ubezpieczenia regulowanie ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych. Doskonałym ich dopełnieniem są dobrowolne ubezpieczenia mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych, w szczególności maszyn rolniczych od tzw. Agro casco. Warto też pamiętać o ubezpieczeniu słomy od ryzyka pożaru.