Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej
  • Ubezpieczenie członków władz (D&O)

Specjalizujemy się w ocenie ryzyka i przygotowaniu odpowiedniego zakresu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej (OC firmy) dla firm z różnych branż. Działając jako broker ubezpieczeniowy mamy dostęp do ofert wszystkich Ubezpieczycieli działających na rynku. Dużą wagę przykładamy do skutecznych negocjacji cenowych z Ubezpieczycielami, opracowaniu dla Klienta raportu z przeprowadzonych ofert oraz rekomendacji najlepszej z nich.

Każdą współpracę z Klientem poszukującym ubezpieczenia OC przedsiębiorstwa rozpoczynamy szczegółową analizą potrzeb, rozpoznaniem specyfiki działalności Klienta oraz budową ewentualnych scenariuszy szkodowych. Do tego dostosowujemy zakres ubezpieczenia OC i przeprowadzamy z Ubezpieczycielami proces ofertowania mający na celu uzyskanie dla Klientów najlepiej dopasowanych warunków ubezpieczenia, w tym cenowych. Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem celem uzyskania ofert ubezpieczenia i poznania ceny za ubezpieczenie OC działalności.

Ubezpieczenie OC działalności

Zadaniem umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC działalności gospodarczej) jest pokrycie roszczeń osób trzecich kierowanych do firm w związku z wyrządzonymi im szkodami będącymi następstwem prowadzonej działalności gospodarczej. Dostępne na rynku rozwiązania u Ubezpieczycieli pozwalają na zawarcie polisy OC o różnej konstrukcji.

Podstawowy zakres ubezpieczenia OC działalności gospodarczej można rozszerzyć o dodatkowe klauzule. Katalog klauzul w tej grupie umów ubezpieczenia OC działalności gospodarczej jest dosyć szeroki, a konstruując ubezpieczenie OC działalności gospodarczej dla danego Klienta należy o nich pamiętać.  Często to specyfika danej branży decyduje który rodzaj klauzuli dodatkowej należy uwzględnić. Na przykład przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników powinny pamiętać o dodatkowej klauzuli OC pracodawcy za wypadku przy pracy, a przechowawcy obcego mienia o włączeniu klauzuli OC za szkody w mieniu będącym pod ich kontrolą (tzw. ubezpieczenie OC przechowawcy).

Dla przedsiębiorstwa wprowadzającego produkt do obrotu (również sprzedawcy) niezbędne jest ubezpieczenie OC za produkt. W dobie epidemii dla niektórych przedsiębiorców, na przykład, z branży spożywczej istotne staje się ubezpieczenie OC w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych.

Dla najemcy powierzchni biurowej lub magazynowej bardzo istotna jest dodatkowa klauzula OC najemcy nieruchomości. Obejmuje ona swoim zakresem szkody wyrządzone z winy najemcy właścicielowi powierzchni.

Istnieje również możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia OC pod kontrakt, dla dedykowanego Klienta. Wtedy taka polisa uwzględnia wymogi danego Klienta a suma gwarancyjna jest dedykowana tylko na szkody wyrządzone w związku z realizacją danego kontraktu.

 

Ubezpieczenie OC działalności - przykłady szkód

Poniżej przedstawiamy przykłady szkód z polis ubezpieczenia OC, które można mnożyć, a które należy brać pod uwagę podczas opracowywania zakresu ubezpieczenia OC działalności:

Właściciel budynku biurowego może wyrządzić szkody zalaniowe swoim najemcom na skutek awarii instalacji wodociągowej,

Właściciel firmy budowlanej może wyrządzić szkodę zarówno np. przechodniowi (upadek materiału budowlanego pochodzącego z inwestycji) jak i szkody w remontowanym obiekcie będące następstwem nienależytego wykonania usługi,

Właściciel firmy przewozowej może wyrządzić szkodę w przewożonym towarze np. w wyniku pożaru pochodzącego z naczepy,

Firma zajmująca się obsługą magazynową i przechowywaniem towarów może wyrządzić szkodę w mieniu powierzonym np. uszkodzić mienie w trakcie czynności ładunkowych

Wśród naszych Klientów znajdują się również podmioty z trudnych branż, dla których zdobycie oferty ubezpieczenia OC działalności gospodarczej wiązało się z długimi rozmowami i negocjacjami z Ubezpieczycielami. Jeśli Państwa firma ma problem ze zdobyciem odpowiedniego ubezpieczenia to również chętnie pomożemy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Dla podmiotów wykonujących określone zawody na przykład radca prawny, broker ubezpieczeniowy, adwokat zastosowanie mają szczególne produkty tzw. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Ubezpieczenie D&O

Ciekawym produktem jest również ubezpieczenie członków władz dedykowane dla kadry zarządzającej. Oferowane na rynku ubezpieczeniowym produkty mają bardzo szeroki zakres ubezpieczenia, pokrywają one koszty obrony prawnej przed roszczeniem (także w sprawach karnych), oraz wypłatę zasądzonego lub ustalonego w drodze ugody odszkodowania. Do tego pokrywa szereg dodatkowych kosztów wskazanych w dodatkowych klauzulach, np. kosztów odzyskania dobrego imienia, kosztów porady prawnej, kosztów zdarzenia kryzysowego czy kosztów obrony w przypadku szkód osobowych lub rzeczowych lub za naruszenie przepisów BHP.

Polisa chroni prywatny majątek osób wchodzących w skład organów spółki i ich rodzin, oraz samą spółkę przed finansowymi konsekwencjami decyzji podjętych przez członków jej władz. Polisa uruchomia się w przypadku roszczenia ze strony kontrahenta czy pracownika, jak i pozwu ze strony samej spółki. Ubezpieczyciele szeroko definiują osobę ubezpieczoną, a w związku z tym obejmują ochroną ubezpieczeniową nie tylko obecnych członków zarządu, ale również byłych, nowych lub zmieniających się podczas okresu ubezpieczenia członków zarządu, członków rady nadzorczej, prokurentów. Dodatkowo ubezpieczenie obejmuje również pracowników zarządzających przedsiębiorstwem, spadkobierców, współmałżonków oraz osoby prowadzące księgi rachunkowe.

Warunki ubezpieczenia dają możliwość zgłoszenia roszczeń w okresie ubezpieczenia oraz przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń (36 miesięcy). Oferty najczęściej uwzględniają dożywotnią możliwość zgłaszania roszczeń ze zdarzeń w okresie ubezpieczenia dla ustępujących członków władz.