Czyste straty finansowe w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czy warto je uwzględniać w polisie OC?

W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej spotykamy się ze szkodą rzeczową, szkodą osobową, utraconymi korzyściami oraz czystą stratą finansową. Właśnie taki rodzaj szkód możemy wyrządzić osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i posiadanym mieniem.

Co to są czyste straty finansowe?

Czysta strata finansowa to ta część roszczenia poszkodowanego, która nie jest ani szkodą rzeczową, ani szkodą osobową. Roszczenie poszkodowanego więc w postaci czystej straty finansowej  nie odpowiada kosztom naprawy osobie trzeciej uszkodzonej przez nas rzeczy (np. uszkodzenie pojazdu, uszkodzenie wynajmowanego budynku).  Nie dotyczy też naprawy szkody osobowej, czyli pokrycia na przykładów kosztów leczenia poszkodowanego na skutek upadku na oblodzonym chodniku naszej nieruchomości.

Czyste straty finansowe to ta część szkody, która odpowiada poniesionym kosztom przez poszkodowanego na skutek wadliwego naszego działania związanego z prowadzoną przez nas działalnością. Kosztom, które nie pokrywają nakładów ponoszonych na naprawę uszkodzonego mienia.

Czy w rzeczywistości gospodarczej występują szkody mające tylko postać czystych strat finansowych?

Tak, występują i to nie tylko u podmiotów wykonujących określone zawody, na przykład adwokata, konsultanta, projektanta. Chociaż tutaj spotkamy się z nimi faktycznie najczęściej.

Czyste straty finansowe może swoimi działaniami spowodować również podmiot z branży produkcyjnej, magazynowej lub przewozowej.

Aktywnie wspierając naszych Klientów w procesach likwidacji szkód wielokrotnie spotkaliśmy się ze szkodami mającymi postać czystych strat finansowych. Przykładem takiej szkody była pomyłka na magazynie polegająca na wysyłce złego towaru do zleceniodawcy. W efekcie tego zleceniodawca poniósł dodatkowe koszty transportu (powrotu źle spakowanego towaru i ponownej wysyłki prawidłowego towaru), którymi obciążył naszego Klienta. Szkoda ta została zlikwidowana z polisy OC naszego Klienta. Jest to przykład szkody polegającej na poniesieniu czystej straty finansowej wskutek wadliwości wykonanej usługi.

Naszym zdaniem warto uwzględniać w polisach OC klauzule rozszerzającą zakres ubezpieczenia o czyste szkody majątkowe.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram