Co to jest ubezpieczenie GAP? Czy warto zawierać polisy GAP?

Ubezpieczenie GAP to ochrona przed utratą wartości pojazdu. Ubezpieczenie pokrywa różnicę pomiędzy wartością fakturową nowo zakupionego pojazdu (GAP fakturowy) lub wartością z polisy Autocasco w przypadku pojazdu jeżdżącego a jego wartością rynkową z dnia szkody całkowitej (też kradzieży). Bardzo istotną zaletą ubezpieczenia jest fakt, iż pokrywa ono również różnice w przypadku likwidacji szkody z polisy OC sprawcy.

W pierwszych latach użytkowania pojazdu od dnia jego zakupu procentowa utrata wartości jest najwyższa. Dlatego jej ochrona ubezpieczeniowa jest bardzo istotna, w szczególności gdy pojazd jest w leasingu. Ubezpieczenie chroni nas również w sytuacji gdy suma spłaconych rat leasingowych (kapitałowych) jest mniejsza niż utrata wartości pojazdu.

Czy GAP fakturowy dotyczy tylko pojazdów nowych?

Nie, GAP fakturowy dotyczy pojazdów do 6 lat, a zgłoszenie do ubezpieczenia może nastąpić do 180 dni od daty zakupu.

Poniższa ilustracja doskonale prezentuje specyfikę GAP fakturowy

Czy GAP autocasco można zawrzeć wraz z każdą rocznicą wznowieniową polisy autocaso pojazdu?

Tak, GAP autocasco można zawrzeć z każdą polisą autocasco lub w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia. Dotyczy on pojazdów używanych.

Poniższa ilustracja doskonale prezentuje specyfikę GAP fakturowy

W jaki sposób w ubezpieczeniu GAP ustala się sumę ubezpieczenia?

W ubezpieczeniu GAP sumę ubezpieczenia można wybrać w zależności od wartości ubezpieczanego pojazdu zgodnie z poniższymi wysokościami:

Jaki jest okres ubezpieczenia GAP?

Ubezpieczenie GAP można zawrzeć na: 12, 44, 46 , 48 lub 60 miesięcy.

Jakiego rodzaju pojazdy można objąć ubezpieczeniem GAP, czy tylko pojazdy osobowe?

Oferta ubezpieczenia GAP jest dostępna dla pojazdów osobowych, motocykli, ciężarowych, kempingowych oraz ciągników siodłowych.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania kalkulacji oferty ubezpieczenia.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram