Dobrowolne nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

Przez dłuższy czas na rynku ubezpieczeniowym brakowało Ubezpieczyciela, który zaoferuje produkt dobrowolnego nadwyżkowego ubezpieczenia OC p.p.m. Ubezpieczenie to sprawdza się w przypadku dużych szkód komunikacyjnych powstałych na skutek ruchu pojazdu. Takie szkody zazwyczaj są rzadko, ale się zdarzają.

Najczęściej ich uczestnikiem jest ciągnik siodłowy lub autobus.

Z najwyższymi roszczeniami z umów ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu możemy się spotkać w przypadku szkód na przejeździe, gdzie często wśród poszkodowanych są linie kolejowe, pasażerowie pociągu oraz inni uczestnicy ruchu drogowego. W takich sytuacjach często dochodzi do wyczerpania się sumy gwarancyjnej zawartej w polisach obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m. Suma ta dla szkód na mieniu wynosi 1,050 tyś Euro, a dla szkód na osobie 5,210 tyś Euro. W przypadku dużej szkody nie są to wygórowane wysokości.

Na okoliczności dużych szkód komunikacyjnych, o roszczeniach przekraczających sumę ubezpieczenia w polisach OC p.p.m., wartym rozważenia jest zawarcie dobrowolnej, nadwyżkowej umowy ubezpieczenia. OC p.p.m. Szczególnie jest ona polecana firmom przewożącym mienie oraz przewoźnikom osobowym. Obecnie produkt ten jest dostępny na rynku.

W przypadku zainteresowania Państwa zawarciem ww. umowy ubezpieczenia zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, tel.  61 250 07 08 email: biuro@cliff-broker.pl.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram