Jak obniżamy koszty ubezpieczenia floty pojazdów?

Przejmują obsługę ubezpieczenia floty pojazdów staramy się, aby Klienci uzyskali maksymalne efekty w postaci obniżki składek oraz uzyskali poprawę warunków jakościowych polis.

Posiadaczy flot pojazdów zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Oprócz negocjacji warunków cenowych zapewniamy Naszym Klientom administrację polisami i szkodami. W ramach tego wykonujemy m.in. następujące czynności:

  1. Czuwamy nad wznowieniami umów ubezpieczenia każdego pojazdu,
  2. Sporządzamy wspólnie z Ubezpieczycielem wyceny pojazdów,
  3. Wypowiadamy umowy OC,
  4. Czuwamy nad wystawianiem aneksów do polis,
  5. Doradzamy w likwidacji szkód, zgłaszamy szkody do Ubezpieczyciela, czuwamy nad procesem likwidacji aż do wypłaty odszkodowania.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram