O czym warto pamiętać po szkodzie komunikacyjnej w naszym pojeździe poza terenem Polski? – szkoda Autocasco w pojazdach ciężkich

Tematyka tego zagadnienia jest bardzo szeroka, w tym odcinku chcielibyśmy skupić się na szkodzie, która ma być likwidowana z polisy AutoCasco pojazdów ciężkich, czyli tych które zazwyczaj nie posiadają dodatkowego ubezpieczenia Assistance.

W pierwszej kolejności należy pamiętać, aby nie podejmować samodzielnie decyzji o naprawie pojazdu w zagranicznym warsztacie mając nadzieję, że Ubezpieczyciel, z którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia AC pojazdu zwróci nam poniesione koszty.

Niestety sprawa nie jest taka prosta, bowiem Ubezpieczyciele w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia posiadają zapisy regulujące sposób zachowania ubezpieczającego w momencie szkody za granicą.

Na co w szczególności warto zwrócić uwagę:

  1. zapoznaj się dokładnie z treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco i sprawdź jakiego rodzaju naprawy bez uzgodnienia z Ubezpieczycielem możesz dokonywać po wypadku poza terenem RP. Są to najczęściej naprawy konieczne do kontynuowania bezpiecznej jazdy,
  2. sprawdź do jakiej kwoty możesz samodzielnie pokrywać nieuzgodnione z Ubezpieczycielem koszty, zazwyczaj są to kwoty około 2000 – 3000 Euro. Pamiętaj, abyś posiadał faktury dokumentujące poniesiony koszty wraz z dokumentacją zdjęciową uszkodzeń pojazdu,

A co jeśli zdarzył się większy wypadek i kwota 2000 Euro jest niewystarczająca na pokrycie kosztów napraw pozwalających na kontynuowanie jazdy?

  1. wtedy najlepiej zgłoś szkodę do swojego Ubezpieczyciela i uzgodnij konieczność poniesienia wyższych kosztów napraw prowizorycznych, które pozwolą Ci dojechać do Polski i w Polsce dokonać naprawy.
  2. drugą opcją jest skorzystanie z możliwości holowania pojazdu.

Wybierając drugą opcję koniecznie sprawdź w treści Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do jakich wysokości kosztów holowania Ubezpieczyciel je pokryje. Niektórzy Ubezpieczyciele standardowo pokrywają koszty holowania w ramach kosztów dodatkowych w AC do 10% sumy ubezpieczenia pojazdu, ale zdarza się i tak, że tylko do wskazanej kwoty np. 2000 PLN.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram