Ubezpieczenie leczenia kierowców z uwzględnieniem następstw zachorowania na koronowirusa

Ogłoszenie stanu pandemii na świecie i epidemii w Polsce związanej z wystąpieniem korona wirusa ukazało nam istotę mającego zastosowanie wyłączenia w treści niektórych ogólnych warunków ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą. Treść wyłączenia jest następująca:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek pandemii i epidemii.

Wyłączenie to w głównej mierze ma zastosowanie do produktów dla przedsiębiorców, a więc nie osób fizycznych wyjeżdżających za granicę na wypoczynek.

W momencie ogłoszenia epidemii i pandemii okazało się, iż niektóre polisy leczenia za granicą kierowców nie pokrywają szkód powstałych na skutek korona wirusa. W świetle faktu, iż ruch graniczny był bez ograniczeń otwarty właśnie dla branży transportowej wyłączenie to akurat dla kierowców miało bardzo duże znaczenie. Należy dodać, iż kierowcy udawali się z ładunkiem na tereny krajów, w których liczba zachorowań na korona wirusa była bardzo wysoka.

Była również taka część umów ubezpieczenia, które nie posiadały tego wyłączenia ze względu na jego brak w treści ogólnych warunków ubezpieczenia u danego Ubezpieczyciela.

A jak wygląda obecnie sytuacja – czy szkody w wyniku epidemii i pandemii są obejmowane ochroną ubezpieczeniową w ramach polis ubezpieczenia kosztów leczenia kierowców?

Ewentualne wykupienie ubezpieczenia dla kierowców w skutek leczenia powstałego poprzez zarażenie koronawirusem obecnie jest możliwe u niektórych Ubezpieczycieli, jednak za opłatą dodatkowej składki i z niewysokimi limitami na te koszty. Duża część Ubezpieczycieli, jeśli nie miała takiego wyłączenia w momencie ogłoszenia epidemii to teraz już zostało ono wprowadzone.

Sytuacja związana z koronawirusem nadal nie jest stabilna i nie wiadomo czy spotka nas zapowiadana przez ekspertów druga jego fala. Niezależnie od hipotez my naszym Klientom pomagamy w podjęciu decyzji odnośnie wyboru określonej oferty ubezpieczenia leczenia za granicą kierowców z włączeniem lub bez opcji ochrony ubezpieczeniowej na skutek stanu epidemii.

W przypadku zainteresowania Państwa powyższym produktem serdecznie zapraszamy do współpracy, prosimy o kontakt z naszym biurem: tel.  61 250 07 08, email: biuro@cliff-broker.pl.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram