Ubezpieczenie na życie dostosowane do indywidualnych potrzeb – porównujemy oferty cenowo i jakościowo różnych Ubezpieczycieli

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie wymaga przeanalizowania wielu aspektów i dostosowania jej do faktycznych potrzeb każdej osoby. Ubezpieczyciele proponują różnorakie rozwiązania warunków ubezpieczenia, tak aby maksymalnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów.

Pierwszą i najważniejszą rolą indywidualnych umów ubezpieczenia na życie jest zabezpieczenie finansowe najbliższych po utracie osoby ubezpieczonej. Wysokość sumy ubezpieczenia powinna być przede wszystkich nie niższa niż zobowiązania finansowe rodziny czyli wartości kredytów, opłat np. za kształcenie dzieci. Powinna również uwzględniać sumę utraconych zarobków osoby ubezpieczonej w najbliższym okresie po jej śmierci.

Istotnym elementem jest również długość umowy ubezpieczenia, która może być różnorako ustalana.  Umowa może trwać do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego przez osobę ubezpieczoną, może być też tożsama z długością zawartej umowy kredytowej lub też okresu pozostałego do osiągnięcia przez dzieci pełnoletniości.

Do umowy ubezpieczenia na życie można dołożyć szereg umów dodatkowych zabezpieczających finansowo osobę ubezpieczoną. Najbardziej popularne umowy dodatkowe to:

  • dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa na wypadek poważnego zachorowania, która obejmuje również nowotwór,
  • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku,
  • niezdolność do pracy,
  • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku wypadku/ choroby,
  • pokrycie kosztów specjalistycznego leczenia.

Do umowy ubezpieczenia można dołączyć również dzieci oraz zabezpieczyć finansowo okoliczność nieszczęśliwego wypadku.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszym biurem, chętnie przedstawimy Państwu kalkulację składki oraz szczegółowo przedstawimy zakres ubezpieczenia dostępny u różnych Ubezpieczycieli.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram