Aktualności

TUIR WARTA S.A. wprowadza nowe OWU dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (ubezpieczenie OCP) i spedytora (ubezpieczenie OCS) – co o nich sądzimy?

Konstrukcja nowych OWU jest spójna i przejrzysta. Ubezpieczyciel tabelarycznie wyjaśnia zakres ubezpieczenia, wyłączenia odpowiedzialności oraz warunki dodatkowe jakie można włączyć za pobraniem dodatkowej składki. W jednym dokumencie Ubezpieczyciel zamieścił uregulowania dotyczące ubezpieczenia OCP w ruchu krajowym, międzynarodowym, kabotażowym i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora. Odnosząc się do zakresu ubezpieczenia to ten podstawowy uwzględnia już szereg warunków […]
Czytaj więcej

Jak postępować po szkodzie w przewożonym towarze?

W pierwszej kolejności bardzo istotne jest podjęcie przez przewoźnika działań mających na celu: minimalizację zakresu szkody oraz ratowanie przedmiotu szkody. Zgodnie z przepisami prawa, tj. artykułu 826 kodeksu cywilnego ubezpieczający, czyli przewoźnik zobowiązany jest właśnie do podejmowania tego typu działań. Z drugiej zaś strony zakład ubezpieczeń zobowiązany jest, w granicach sumy ubezpieczenia, zwrócić koszty wynikłe z zastosowania powyższych […]
Czytaj więcej

Czy nowe OWU sprzętu elektronicznego TUIR WARTA S.A. to początek zmian w podejściu Ubezpieczycieli do likwidacji szkód?

Jeśli chodzi o podejście do likwidacji szkód to niestety mamy w tym zakresie różne doświadczenie. Często zgłaszają się do nas nowi Klienci w trakcie toczących się u nich procesów likwidacji szkód. Zauważamy, iż procesy likwidacji szkód ciągną się długo, powodem są nie tylko braki kadrowe wśród rzeczoznawców u Ubezpieczycieli, ale również bardzo rozbudowany administracyjnie proces […]
Czytaj więcej

Nowy program ubezpieczenia OCP już u nas! Indywidualne podejście, korzyści skali

Program ubezpieczenia OCP dla przewoźników daje wiele korzyści zarówno firmie spedycyjnej jak i współpracującym z nią przewoźnikom. Wynegocjowane przez nas warunki ubezpieczenia OCP dla przewoźników wyróżniają się bardzo korzystnymi stawkami za ubezpieczenie. Dzięki temu, iż zakres ubezpieczenia buduje się dokładając kolejne „cegiełki” w postaci warunków dodatkowych/ klauzul dodatkowych wyróżnia się on dużą elastycznością. Zakres ubezpieczenia […]
Czytaj więcej

Otwarcie biura ubezpieczeń - Poznań

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż w bliskim sąsiedztwie mieszkańców i firm z Suchego Lasu, Strzeszyna i Podolan właśnie uruchomiliśmy biuro doradztwa ubezpieczeniowego w Poznaniu - Ubezpieczenia Poznań i Ubezpieczenia Suchy Las.Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedstawianymi przez nas ofertami ubezpieczenia - przedsiębiorstw, domów, mieszkań, pojazdów, kosztów leczenia za granicą, odpowiedzialności cywilnej.Dysponujemy szeroką gamą ofert i świadczymy kompleksowe […]
Czytaj więcej

Jak obniżamy koszty ubezpieczenia floty pojazdów?

Przejmują obsługę ubezpieczenia floty pojazdów staramy się, aby Klienci uzyskali maksymalne efekty w postaci obniżki składek oraz uzyskali poprawę warunków jakościowych polis. Posiadaczy flot pojazdów zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Oprócz negocjacji warunków cenowych zapewniamy Naszym Klientom administrację polisami i szkodami. W ramach tego wykonujemy m.in. następujące czynności: Czuwamy nad wznowieniami umów ubezpieczenia każdego pojazdu, Sporządzamy […]
Czytaj więcej
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram