Aktualności

Jak obniżamy koszty ubezpieczenia floty pojazdów?

Przejmują obsługę ubezpieczenia floty pojazdów staramy się, aby Klienci uzyskali maksymalne efekty w postaci obniżki składek oraz uzyskali poprawę warunków jakościowych polis. Posiadaczy flot pojazdów zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Oprócz negocjacji warunków cenowych zapewniamy Naszym Klientom administrację polisami i szkodami. W ramach tego wykonujemy m.in. następujące czynności: Czuwamy nad wznowieniami umów ubezpieczenia każdego pojazdu, Sporządzamy […]
Czytaj więcej

Likwidacja szkód w maszynach też może być sprawnie załatwiona

Nasze biuro posiada duże doświadczenie w likwidacji szkód w maszynach, nie tylko z przyczyn zewnętrznych takich jak pożar czy zalanie, ale również wewnętrznych. Uczestniczyliśmy w likwidacji szkód zarówno w maszynach stacjonarnych, jak i maszynach budowlanych. W procesie likwidacji szkód w maszynach istotna jest posiadana wiedza techniczna, ale również doskonała znajomość treści ogólnych warunków ubezpieczenia oraz […]
Czytaj więcej

Polisa OC szyta na miarę potrzeb Naszych Klientów

Jak to Klient powiedział – wraz z nami pojawiło się dla niego światełko w tunelu, które Mu pozwoliło na spełnienie wymogów przetargowych i złożenie oferty w przetargu. Wymogiem było przedstawienie polisy OC z wysoką sumę gwarancyjną uwzględniającą szkody w dokumentach. Po długich negocjacjach z Ubezpieczycielami, z jednym z nich uzgodniliśmy treść oferty wraz z dodatkowymi […]
Czytaj więcej

Ubezpieczenie na życie dostosowane do indywidualnych potrzeb – porównujemy oferty cenowo i jakościowo różnych Ubezpieczycieli

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie wymaga przeanalizowania wielu aspektów i dostosowania jej do faktycznych potrzeb każdej osoby. Ubezpieczyciele proponują różnorakie rozwiązania warunków ubezpieczenia, tak aby maksymalnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów. Pierwszą i najważniejszą rolą indywidualnych umów ubezpieczenia na życie jest zabezpieczenie finansowe najbliższych po utracie osoby ubezpieczonej. Wysokość sumy ubezpieczenia powinna być przede wszystkich nie […]
Czytaj więcej

Ubezpieczenie leczenia kierowców z uwzględnieniem następstw zachorowania na koronowirusa

Ogłoszenie stanu pandemii na świecie i epidemii w Polsce związanej z wystąpieniem korona wirusa ukazało nam istotę mającego zastosowanie wyłączenia w treści niektórych ogólnych warunków ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą. Treść wyłączenia jest następująca: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek pandemii i epidemii. Wyłączenie to w głównej mierze ma zastosowanie do produktów dla przedsiębiorców, a […]
Czytaj więcej

Dobrowolne nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

Przez dłuższy czas na rynku ubezpieczeniowym brakowało Ubezpieczyciela, który zaoferuje produkt dobrowolnego nadwyżkowego ubezpieczenia OC p.p.m. Ubezpieczenie to sprawdza się w przypadku dużych szkód komunikacyjnych powstałych na skutek ruchu pojazdu. Takie szkody zazwyczaj są rzadko, ale się zdarzają. Najczęściej ich uczestnikiem jest ciągnik siodłowy lub autobus. Z najwyższymi roszczeniami z umów ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu […]
Czytaj więcej
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram